מקור החוק

עמוד:10

מהו מקור החוק המקראי ? הוגים רבים סבורים כי החוקים של החברה האנושית מבוססים על ^ מנה חברתית הסכם , בין בני האדם על האופן שבו החכרה צריכה להתנהל . גם חוקי המקרא מבוססים על הסכם . ההסכם העומד בבסיסם של חוקי המקרא אינו הסכם בין בני אדם אלא ברית בין ה ' לבין עם ישראל . £ עיינו בשמות כד 8-1 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( א . ציינו את שלבי הברית הנכרתת בין אלוהים לבין העם ( היעזרו בשלבי הברית המופיעים ב"מדריך לאדון המתחיל , " עמ י . ( 9 ב . ציינו את תוכן הברית . £ עיינו בדברים כט 14-9 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( א . על פי פסוקים אלה , מי שותף לכרית הנכרתת עם ה יל ב . מה יהיה מעמד העם בעקבות ברית זאת ? על פי תפיסה זאת , החוק המקראי הוא חובה שעל עם ישראל למלא בעקבות הברית שכרתו עם ה י . חוקים אלה הם חוקי ה , ' והמקור האלוהי שלהם מבטיח שהם חוקים נכונים וטובים . קישורם של החוקים לאל אינו בלעדי לחוק המקראי . לכל אורך ההיסטוריה של התרבות האנושית - החל מהחוקים השומריים הקדומים , דרך חוקי חמוךבי ועד לחוקים בימי הביניים - מחוקקים הרבו לקשור את חוקיהם לאלוהים . ההצהרה שהאל מינה את השליט והסמיך אותו לחוקק חוקים נתנה לחוקים משנה תוקף . החידוש של החוק המקראי אינו בקביעה שהאל הסמיך את השליט לחוקק , אלא בקביעה שהאל עצמו הוא המחוקק . החוק המקראי אינו נותן משנה תוקף לחוקים רק בכך שהוא מייחס אותם לאל . בין החוקים המקראיים יש חוקים רבים הנוגעים לתחומים שחקיקה אנושית איננה עוסקת בהם . £ עיינו בויקרא יט .-18-17 , ביאורים שמות כד : 5 סוק 11 נךב ואביהוא הם בני אהרון . : 5 pic נו ^ ך 1 בני ישךאל - הכינוי "נערים " לביצוע תפקיד פולחני הוא חריג " . נער " מציין , בדרך-כלל , לוחם או נושא כלים . פסוק : 6 באגנת - אגן הוא קערה פתוחה לאגירת נוזלים . החוקרים חלוקים לגבי משמעות הדם בסקס הברית . יש חוקרים הסבורים שהדם מסמל את יסוד החיים , וכי חלוקת הדם לשניים מםמלת שיתוף של חיים בץ ה י לבין העם . יש חוקרים הרואים בסקס שבועה של העם לשמור את הברית , שבועה שבצדה האיום שאם לא תישמר הברית , העם ישלם על כך מחיר דמים . חוקרים אחרים סבורים שסקס הדם הוא טקס הקדשה , שבו עם ישראל מקבל את מעמדו כעם קדוש . דברים כט : - . 11 p 1 D 3 לעבךף בברית - ביטוי הנובע , כנבאה , מהםקם הקדום של כריתת ברית , שבו היו חותכים ( מבתרים ) בעלי חיים ועוברים בין חלקיהם . דוגמה ל 0 קם מקראי מהסוג הזה היא "ברית בין הבתךים " בבראשית . 10 ובאלתו - במקרא יש למילה "אלה " שתי משמעויות : שבועה וקללה . מאחר שבהמשך הפרק מדובר במפורש על "אל ™ הברית " כעל קללות , יש להניח שמשמעותה של המילה כאן זהה - כלומר " , אלה " במשמעות קללה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר