מבוא

מתוך:  > ההעפלה ?1948-1934? > מבוא

עמוד:9

לארץ בדרך זו בשנים 1935-1922 לא פחות מ8000- עולים . והיו עוד שיטות , כגון נישואי-סרק ( שכונו "פיקציה . ( " כיון שרשיוןהעלייה המנדטורי היה משפחתי , נהוג היה בימים ההם "להשיא" את בעלהרשיון ( אם היה רווק ) בנישואי-סרק לצעירה חסרת רשיון , ובדרך זו עלו לארץ אלפי צעירות , שכאן מיהרו "להתגרש . " והיו אלפי התיירים . הללו , ברובם יהודים שלא הורשו להיכנס לארץ כחוק , והתחכמו לשלטונות העויינים : הם ביקשו לבקר בארץ כתיירים , ואחרי שבאו- נשארו ונקלטו כעולים לכל דבר . ברוב המקרים לא הצליחו האנגלים לגלותם ולשלחם בחזרה לארצותיהם . במיוחד ידועה הקבוצה הגדולה של " תיירים" שנשארו בארץ בעקבות המכביה הראשונה בשנת . 1932 השלטונות המנדטוריים ניסו לחסום את דרכם של המעפילים , אך הדבר לא עלה בידם . זאת למרות העובדה , שבכל שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים לא אורגנה ההעפלה "מלמעלה . " ברוב המקרים היו העולים עצמם מטפלים בענייניהם , ורק בהגיעם לחופי הארץ , או לנקודות שונות בגבולותיה , נעזרו על-ידי יחידים ועל-ידי גופים ציבוריים שונים . מצב זה לא יכול היה להימשך . ראשית , נשמע יותר ויותר קולם של הטוענים , כי היישוב בארץ-ישראל והיהודים בתפוצות חייבים לעשות כל אשר לאל ידם כדי להתגבר על המכשולים שש י מים האנגלים בפני העלייה . ושנית , עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה החמיר מאוד מצבם של היהודים בארץ זו , וסכנה החלה לאיים על בני עמנו אף בארצות אחרות באירופה . עד מהרה נעשה ברור , שאם לא יועלו בדחיפות יהודים רבים ככל האפשר מאירופה לארץ-ישראל , עלולה חלילה , להתרגש עליהם שואה גדולה . המסקנה היתה ברורה - יש לפתוח ב"העפלה מאורגנת" לארץ-ישראל .

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר