פרק א חברה ללא גבולות

עמוד:11

היהודי , שלמענו מכינים \ k i המסגרת , nxm עדיין אינו נמצא , ברובו הגדול , בתוך המסגרת של החברה הישראלית , ולכן קשה מאוד , בתוך תפיסה כזאת , להסכים לקביעתם של גבולות מכל סוג שהוא . אם יהיו אלו גבולות מדיניים , הרי תהיה בהם משום הכרה בכך שאתה שם קץ וקו ומחסום להתפתחות בעתיד אם יהיו הם גבולות חברתיים ותרבותיים , הרי יתכן שבכך תחסום , בפני אלו שאמורים לבוא בעתיד , את הדרך להצטרף אל החברה , שהרי זו כבר נסגרה והוגדרה על ידי אלו הנמצאים בה כיום . כתוצאה מכך , אנו רואים שבחברה הישראלית אין חוקה , שבחברה הישראלית לא הוכרעו שאלות כגון , מי הוא יהודי , שבחברה הישרא לית מעמדם של לא יהודים בתוך החברה , נשאר מלא סתירות ובעייתי . ואלו הן דוגמאות אחדות לקשיים הנוצרים מההחלטה שלא להגדיר בצורה ברורה וסופית את הגבולות של החברה בישראל . העובדה , שקיימים גם גורמים אובייקטיביים המונעים הגדרה של גבולות החברה , ושקיימת גם רתיעה פנימית מפני קביעה כזאת , אין פירושה , כלל ועיקר , שלבני החברה הישראלית אין תחושה חריפה של השתייכותם וזהותם . הגורם המעצב בחברה הישראלית את התחושה העזה של שייכות והזדהות , הוא האידיאולוגיה הלאומית , הלא היא הציונות . אידיאולוגיה לאומית , בנוסחתה המקובלת בחברה הישראלית , היא תופעה חדשה בהיסטוריה . היא קשורה בהופעתה של החברה המודר נית ובתהליכי השקיעה של החברה המסורתית . מה אומרת אידיאולו גיה לאומית ? אידיאולוגיה לאומית טוענת כמה טענות . טענתה הראשונה אומרת , שקיימת אומה . האומה היא קבוצה של אנשים ממוצא משותף , שממנו מתחייב גם גורל משותף . היחיד הוא חוליה בתוך רצף היסטורי , והוא מגיע לשלמותו האנושית אך ורק במידה שהוא נוטל חלק בחיי הלאום . טענתה השנייה של האידיאולוגיה הלאומית היא , שהמחויבות העליונה של היחידים היא כלפי הלאום , וכי כל בני הלאום שווים בזכויותיהם וחובותיהם . ולבסוף , האידיאולו גיה הלאומית טוענת , שלכל אומה יש כברת ארץ השייכת לה , היא המולדת , וכל אומה צריכה להיות ריבונית על אדמתה ולנהל את ענייניה בעצמה . דרישה זו נובעת מן ההנחה , שרק בתנאים אלו יוכל הלאום לשלוט בהיסטוריה שלו ולפתח את תרבותו המיוחדת . המטרה של כל חברה , על פי אידיאולוגיה זו , היא , אפוא , להביא לידי ביטוי את הייחוד הלאומי שלה .

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר