ספר תולדות ההגנה מהקדמתו של פרופ' ב"צ דינור לספר תולדות ההגנה השלם

עמוד:3

ספר תולדות ההגנה מהקדמתו של פרופ בצ דינור לספר תולדות ההגנה השלם א . סכר " תולדות ההגנה" בא לספר סיפור נאמן , מבוסס על תעודות מוסמכות ועדויות בדוקות , את כל ,, פרשת תולדותיה של התגוננות ישראל בארצו , של הגנתו על הי גחזותו המחודשת בה , של היאבקותו על בנינה , על שיבת העם אליה , " עד למלחמתו על חירותו ועצמאותו בה . פרשה זו , שהיא אהת הנהדרות ביותר בדברי ימי ישראל מימי היותו לעם ואשר הביאה לגילוי עוז הקדומים שהיה גנוז בחביונה של האומה , שלובה ושזורה בהיאחזותו המחודשת של ישראל בארצו . עם צעדיה הראשונים של ההיאחזות מתחיל הפרק הראשון בפרשת ההתגוננות של ישראל : 1 ארצו , הכרזת ישראל על עצמאותו ומלחמת מדינות ערב בישראל מסיימות פרשה זו , ומשמשות פתיחה ומבוא לפרשה חדשה בתולדות ישראל , לפרשת תולדותיה של מדינת ישראל . שילוב אורגני זה של התגוננות והיאחזות הוא הביטוי השלם והנאמן ביותר . ' ' מפנה הגדול בתולדות ישראל , שראשוני סימניו הסתמנו בעשרים השנים האחרונות של המאה הי"ט , בראשיתה של ,, חיבת ציון . " תנועה זו , עם כל לבושה הרומנטי וצורות הארגון שלה , שהיו תמימות ומסתגלות ביותר למציאות , רחוקות ומתרחקות מכל צל של ,, מרדנות" ו " התקוממות" באנשי שלטון ובמוסדות של סמכות , היתד , בעצם הויתה ספוגה כולה ,, מרד בגלות . " מטרתו של ,, מרד" זה היתד . ברורה ופשוטה ביותר : תקומתו מחדש של בית יעקב , תקומתה של האומה כגוף מדיני בעל יזמה לאומית וכושר ארגוני לשם יציאה מן הגלות והיאחזות מחודשת במולדתה ההיסטורית . ברם , עדות על קיום אידיאולוגיה של מרד בגלות אין בה עדיין כדי להוכיח קיומו של מרד כזה במציאות , ואף ההכרזות החגיגיות ביותר אינן ראיה , שאמנם חל מפנה ממשי בתולדות ישראל . ארגונן של אגודות , פרסומם של ספרים וכרוזים ואף ייסודן של מושבות , אין בהם , כשלעצמם , משום מפנה ממש , אם כי בצירופם של היסודות האידיאולוגיים , הארגוניים והישוביים , היתד . עדות מכרעת על עומק הזעזוע שהל בעם . כל אלה היו בחינת מבשרי התמרדות , אותות לה , אבל עדיין לא היתד . בהם הוכחה להתמרדות ממש , לכניסתן של שכבות עם להיאבקות של ממש על שינויים ותמורות יסוד בחיי האומה וגורלה . מטעם פשוט :

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר