תוכן העניינים

עמוד:ח

שער חמישי : במאבק ובמלחמה ( 1948—1945 ) פרק כ"ז ,, — תנועת המרי העברי" 381 סרק כ"וו 398 ... — פרק כ"ט — ההעפלה 409 פרק ל' ,, — השבת השחורה" ואחריה 425 פרק ל"א . . . — ערב מלחמת הקוממיות 441 פרק ל"ב — המלחמה בערים 471 פרק ל"ג — המלחמה ברחבי הארץ 478 פרק ל"ד — גיוס היישוב ותכנון המערכה 489 פרק ל"ה — רכש ותעש בראשית מלחמת הקוממיות 498 פרק ל"ו . . . — פותחת במתקפה 502 פרק ל"ז . . . — ל ,, צבא הגנה לישראל" 515

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר