אוכלוסיית עין - כרם ופרנסת התושבים

עמוד:78

אוכלוסיית עין - כרם ופרנסת התושבים זטצן ( בראשית המאה ) מעריך את אוכלוסיית הכפר ב 150 נפש . נורוב ( 1835 ) כבר נוקב במספר של 500 תושבים מוסלמים . פין ( 1853 ) טועה בקביעתו כי רוב תושבי הכפר הם קתולים . ' מקורות אחרים מגזימים במספרי האוכלוסיה , הן הנוצרית והן הכללית . "' גם הערכתו של גרין ב 1 , 000 — 1863 תושבים , 250 קתולים והשאר מוסלמים , צאצאי מגורשים מספרד — " נראית בלתי מדויקת . סביר הרבה יותר המספר של סקר 'קרךהחקר הבריטית' ( משנות ה ם — ( 7 ב 600 נפש , מהן 100 קתולים . " מקורות אחרים חוזרים על מספרים אלה . " ליון מעריך את האובלוסיה ל 1876 ב 700 נפש 100 — קתולים והשאר מוסלמים . ואילו ב 897 ו הוא בבר מציין מספר גבוה מכפליים , 530 — ו תושבים . , 200 ו מוסלמים , 205 לטינים , 100 רוסים ו 27 יוונים אורתורובסים . " מדריך 'בדקר' מ 2 ו 19 מוסר על 2 , 000 תושבים : 360 לטינים , 200 יוונים אורתודוכסים ( כולל 150 רוסים ) והשאר מוסלמים . " מספרים אלה מצביעים על גידול והתרחבות ניכרים מאד בסוף המאה . בתקופה זו , לרגל התפתחות המוסדות הנוצריים בעין כרם , גדל גם אחוז הנוצרים , עד שהגיע לכדי רבע מאוכלוסית המקום . " באשר לפרנסת התושבים , מוסר זטצן בראשית המאה , שהאוכלוסיה המצומצמת התקיימה , בעיקר , מהבנת צלבים ושאר תשמישי קדושה מעץ ומצרף , וממכירתם לנזירים הפרנציסקנים ולצליינים יוונים וארמנים . המוסלמים היו אחראים לביטחון המנזר , והמנזר סייע להם למחייתם . " אך תושבי עין כרם התקיימו , ללא ספק , גם על החקלאות . טובלר ( 1854 ) מציין , . 103 בדקר , ( 1876 ) עמי 276 ( בצילום יכרטאי . עמי ;( 174 קונרר קיצינר , ג , עמי , 20-19 מפה יז . . 104 ברקר 876 ) ו , ( עמי 276 ( בצילום יברטאי , עמי 05 . ( 174 ל . בדקר , ( 1912 ) עמי , 106 . 94 ליון , ( 1875 ) עמי ; 258-257 ליו ן , ( 1897 ) ב , עמי ; 18 פרנקלין , עמי . 107 . 86 קונדר קיצינר , ג , עמי , 20-19 מפה יז . . 108 זטצן , ב , עמי . 111 . 392-390 בווט . עמי ; 294-293 בווט , עמי . 109 . 334 נורוב . א , עמי 5 וג . 12 ו . גרץ , יהודה , א . עמי . 110 . 84-83 פץ , זמנים סוערים , א , עמי 2 וג . גוו . קונדר קיצינר , ג , עמי 9 ו-ס , 2 מפה יז . . 114 ליון . ( 1875 ) עמי ; 258-257 בדקר , ( 1876 ) עמי 276 ( בצילום יכרטא / עמי ;( 174 ווילסון ( עורך , ( א"י הציורית , עמי . 115 . 202 ליון , ( 1897 ) ב , עמי . 18 . 116 בדקר , ( 1912 ) עמי . 94 . 117 ראה גם : זוטא סלקניק , ( 1920 > עמי . 118 . 204 זטצן . ב , עמי . 392-390 רחוק מהמעיין מערבה כ 4 דקות . ב 1860 נבנתה כאן כנסיה ולבנייתה השתמשו בקירות ההרוסים "" עור מוסר מדריך 'בדקר' , ( 1876 ) כי מלבד הפרנציסקנים התיישבו בעין כרם גם ה'אחיות ציוך , ולהן עתה בית ספר לבנות על גבעה ממול לכפר . במהדורת 1912 נאמר , כי ל'אחיות ציון יש כאן מנזר , וכן בית ספר לבנות , שנוסד בידי האב רטיסבון . ' מקורות אחרים יודעים לספר גם על בית יתומות לילדות צעירות ( הוא כנראה בית הספר לבנות ) שנוסד ב , 1875 ועל הסמינר הפרנציסקני הגדול לבנות שהוקם הודות למאמציו של האב רטיסבון . 106 גם הרוסים גילו פעילות בעין כרם . האב אנטונין נטע כאן גן רחב ידיים בשטח שהיה בבעלות רוסית . ב 1882 נבנה הוספיס ( בית הארחה ) רוסי חרש . השטח הרוסי נמצא ממול למוסר של ה'אחיות ציון / ליד הקפלה הלטינית שנבנתה שם . "" ( וראה להלן , עמ . ( 388

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר