מבוא - אלון קדיש

עמוד:13

מבוא אלון קדיש ההיסטוריה של מלחמת העצמאות של מדינת ישראל אינה רק היסטוריה צבאית , והיסטוריה צבאית איננה רק ההיסטוריה של המהלכים הצבאיים . לא רק מהסיבה , הפרוזאית כל כך , שהפעילויות האנושיות שאינן לחימה לא נפסקות במהלך המלחמה , אלא משום שפעילויות אלה מושפעות מהקרבות ומשפיעות על מהלכם . ממטרותיה של אסופת מאמרים זו : לשרטט מחדש את מפת המחקר של מלחמת העצמאות , בראייה היסטורית רחבה — שרטוט שנמצא בו גם סיכום למחקר הקיים , וגם זיהוי נושאים ותחומים למחקר עתידי . אין — ולא הייתה — בהכנת האסופה משום יומרה להכתיב , אקס קתדרה , נושאים למחקר . במהלך העריכה זוהו נושאים המצריכים עיון או עיון מחדש , ונעשה ניסיון לעודד חוקרים לטפל בהם , אך לא לכל נושא נמצא חוקר , ולא כל נושא נמצא בדיעבד בר הכלה במסגרת של מאמר . כך , לדוגמה , לא נמצא חוקר לאירועי חזית התיכון במהלך הכנת האסופה , ובדיעבד התברר שחקר העיתונות היהודית מתקופת המלחמה מצריך מחקר נרחב בהרבה משהוערך בתחילה . מאידך , כתוצאה ישירה של היוזמה להכנת האסופה , נכתבו מספר מחקרים חדשים על נושאים שהוגדרו באמצעותה , כמו למשל מחקרו של אהרון קליין על השבויים הערבים , שנחיצותו הוגדרה לאור זמינות המחקר של דני נדב בנושא השבויים היהודים . מכאן , שאסופה זו מבקשת לתרום לא רק במה שיש בה אלא גם בהגדרת מה שאין בה , וחשיבותו . הניסיון לרדוקציה של תקופה שלמה לעקרון מאגד אחד , או לנקודת מבט מכרעת אחת , הוא אחיזת עיניים או הונאה עצמית . ריבוי מסלולי התמחות אקדמיים נושאיים ומתודולוגיים גרם בהכרח לתיחום המחקר באספקטים שונים של המלחמה , כמו הממדים הכלכליים , החברתיים והצבאיים ; חקר החברה הערבית וחקר החברה היהודית ; המדיניות והאסטרטגיות שנקט הצד הערבי לעומת המדיניות הישראלית והמדיניות הבריטית - כל תחום והחומרים שנוגעים לו , המתודות והשפות שלו . חוסר ההיכרות בין תחומי התמחות אינו מצדיק התבדלות , או — גרוע מכך - ניכוס הנושא . מכאן נובע הצורך בפרויקטים יזומים : על מנת להתגבר על מחיצות ההתמחות האקדמית , שלא לדבר על מחיצות הנובעות מניכור לאומי . האסופה , אם כן , אינה אוסף אקראי של מאמרים , וגם אינה משקפת באופן בלעדי את תחומי ההתעניינות של רשימת חוקרים מקרית , שעוסקים בחקר תקופת המלחמה ושנענו להזמנה לכתוב עבור האסופה .

העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר