דבר המערכת

עמוד:12

ב . ה 0 בר בעניין המטבע הלא"י ( לירה ארץ ישראלית ) היה ההילך החוקי בתקופת המנדט הבריטי . עוד בטרם הכרזת העצמאות של ישראל , דאגו קברניטי בנק אפ"ק ( בנק אנגלו פלשתינה ) להנפיק שטרי כסף חדשים , שגם הם נקובים בלירות ארץ ישראליות — לא"י . שטרות אלה הוכנסו לשימוש רק לאחר שנחתמה ב 16 באוגוסט 1948 אמנה בין הממשלה הזמנית לבין בנק אפ"ק , המקנה לבנק את הזכות להנפיק את המטבע הישראלי . במהלך ספטמבר הוחלף המטבע המנדטורי במטבע הישראלי — הל"י ( לירה ישראלית , ( אלא שעל גבי השטרות שהוכנו מראש נשאר השם לא"י . ערך המטבע לא השתנה , כלומר 1 לא"י 1 = ל"י . רק ב , 1952 לאחר שהפך בנק אפ"ק לבל"ל ( בנק לאומי לישראל , ( הונפקו שטרות חדשים הנקובים בל'יי . ( ראו מאמרו של א' קליימן , "כינונה של מערכת המטבע הישראלית" בתוך : בנקאי לאומה בהתחדשותה : תולדות בנק לאומי לישראל , מסדה , גבעתיים-רמת גן , 1977 עמ' ; 243-216 תמונות השטרות בין עמ' ( . 151-150 במאמרים שבקובץ זה בחרנו בשם לא"י לכל תקופת מלחמת העצמאות .

העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר