תוכן העניינים

עמוד:8

חלק ב' שער שליש : היב 0 ים אזרחיים 587 גיבוש התוכנית הבריטית להתפנות מארץ ישראל / יונה בנדמן 589 קריסת פלסטין הערבית — עיון מחודש : בחינת הגורמים הפנימיים להתפוררות החברתית ב / 1948 עיסא חלף 661 ארגון העורף היהודי לקראת מלחמת העצמאות : בעיות יסוד בממשל ובלוגיסטיקה / יונתן פיין 679 מלחמת העצמאות : הפיקוח של המוסדות הפוליטיים על ארגון ה"הגנה" וצה"ל בראשיתו / עמיר בר אור 711 העלות הריאלית של מלחמת העצמאות / חיים ברקאי 759 השפעת האילוץ הכלכלי על מבצעי ההכרעה במלחמת העצמאות - מבט נוסף / יצחק גרינברג 793 יישובים מתכוננים למלחמה / אלון קדיש 801 העיתונות בירושלים במלחמת העצמאות / יחיאל לימור ואינס גבל 849 שער רביעי : בעקבות המלחמה 897 עיצובו מחדש של המרחב הערבי לשעבר וכינונו של מרחב ישראלי / ( 1950-1948 ) ארנון גולן 899 המאבק על זיכרונות המלחמה : ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של מלחמת העצמאות , / 1958-1948 מרדכי בר און 967 + רשימת התמונות + 1005 רשימת המפות + 1009 רשימת הכותבים + 1011 מפתח שמות 1013

העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר