מבית לאומי למדינת ישראל יצירת מדינה יהודית ריבונית ומוסדות ממלכתיים נבחרים

עמוד:11

מבית לאומי למדינת ישראל יצירת מדינה יהודית ריבונית ומוסדות ממלכתיים נבחרים מיישוב למדינה מדינת ישראל נולדה באופן רשמי כמדינה ריבונית ועצמאית במעמד החגיגי של כנס " מועצת העם , " שהתקיים ביום שישי , ה' באייר תש"ח 14 ) במאי (! 948 אחר הצהריים בבניין המוזיאון בשדרות רוטשילד בתל אביב . קריאת הנוסח של מגילה העצמאות על ידי ראש הממשלה המיועד , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית וההנהלה הציונית , דוד בן גוריון , וחתימת חברי "מועצת העם" על מגילת העצמאות , קבעו את העובדה כי הכית הלאומי היהודי בארץ ישראל הפך למדינה ריבונית . קיומה של מדינת ישראל הושג והובטח על ידי מאבק משולב , רב ממדי , וריבונותה של המדינה כוננה ועוצבה תוך כדי מלחמה . ההכרזה על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח סיימה שלב ראשון של מאבק צבאי ומדיני , שראשיתו בהחלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר 947 נ , ופתחה שלב שני , שסיומו בהסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב במרוצת שנת . 1949 הכרזת המדינה היוותה תמורה מהפכנית פורמאלית ומהותית גם יחד בהפכה יישוב — למדינה . עד הכרזת המדינה היה היישוב נתון תחת שלטון מאנדאטורי בריטי , מוגבל באפשרויות הפעולה שלו כלפי פנים וכלפי חוץ , מאורגן כמערכת פוליטית בעלת אופי וולונטארי . עד מועד זה ניהלו היישוב היהודי והתנועה הציונית מאבק שנועד להבטיח את אפשרות הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל ; ואילו לאחר הכרזת העצמאות היו תכלית המאבק ויעדו להבטיח את קיומה של המדינה שזה עתה הוקמה , לקבוע את גבולותיה ולהשיג לה לגיטימאציה בינלאומית רחבה . למן ה' באייר תש"ח היתה זו אפוא מדינה ריבונית שניהלה מערכה צבאית ומדינית , והיתה זו ממשלתה של מדינה ריבונית שניהלה אותה בכלים שלטוניים ממלכתיים . מבחינה זו היה על כן הבדל משמעותי ומרחיק לכת בין מצבו ומעמדו של היישוב היהודי ב "בית הלאומי" עד הכרזת המדינה לבין מצבו ומעמדו לאחר מכן . מבחינת דפוסי ההתארגנות של היישוב היהודי בארץ לא היווה כינון המדינה הריבונית שינוי מהפכני , אלא שלב הסיום של תהליכים מדיניים ופוליטיים שהחלו למעשה בקונגרס הציוני הראשון בבזל . במהלך כחמישים השנים שעברו בין כינוס הקונגרס הציוני הראשון ב 1897 ועד 14 במאי 1948 התפתח הארגון המדיני והפוליטי של התנועה הציונית ושל היישוב בארץ בשתי מערכות מקבילות ומשולבות : זו של ההסתדרות הציונית וזו של היישוב היהודי בארץ ישראל . המערכת המדינית הפוליטית המשולבת הזאת הקימה

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר