פתח־דבר

עמוד:8

ניתוח היסטורי ביקורתי ומשוחרר , ככל שניתן , מפניות . ספרי מחקר נכתבו בעיקר על מבצעים צבאיים בדרגים וברמות שונות . המחקר ההיסטורי הביקורתי נמצא רק בראשית דרכו , לא רק בשל הצורך בריחוק היסטורי , אלא גם משום שרק זה מקרוב הולך ונחשף החומר החשוב ורב הכמות המצוי בארכיונים רשמיים של מדינות וארגונים בינלאומיים . בכרך זה עשו המחברים ניסיון לסקור ולסכם את מלחמת תש"ח כתחום המדיני והצבאי כאחד , על פי מקורות עדכניים . בעיקרו של דבר לא ביקשו המחברים להיכנס לשחזור פרטי הפרטים של הקרבות והמבצעים הצבאיים בחזיתות השונות או של המהלכים המדיניים והדיפלומאטיים , אלא ניסו ליצור איזון בין הפרטים לבין ההכללה במטרה לתת בידי הקורא סקירה משולבת וממצה של ההתפתחות המבצעית , של צבירת הכוחות ושל המאורעות המדיניים והדיפלומאטיים המהווים כולם חלק ממלחמה זאת . המפות הרבות המלוות את תיאור המלחמה באו להקל על הקורא את ההתמצאות במהלכי הקרבות השונים . י' בן אריה

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר