פתח־דבר

עמוד:7

פתח דבר כרך זה הוא העשירי במניין כרכי "ההיסטוריה של ארץ ישראל" והאחרון שבהם , והוא שונה מקודמיו בסדרה זאת . הכרך סוקר תקופה קצרה ביותר בתולדות הארץ , המקיפה כשנתיים ימים בלבד . ראשיתה בהחלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות ב 29 בנובמבר ) ! 947 החלטת הכ"ט בנובמבר ) וסיומה הרשמי באחרון הסכמי שביתת הנשק כין מדינת ישראל למדינות ערב ביולי 1949 ובכשלון שיחות הפיוס בין מדינות ערב למדינת ישראל בסוף שנת . 1949 שנתיים אלו הם אירוע קצר — דראמאטי , אינטנסיבי וגורלי ככל שיהיה — ואף על פי כן מצאנו לנכון להקדיש כרך שלם ונפרד למלחמת העצמאות , שכן מנקודת התצפית של הקורא כן ימינו ומהפרספקטיבה הקרובה של ההיסטוריון בן ימינו , מלחמת העצמאות אינה רק "היסטוריה קרובה , " אלא היא מהווה גם פרק נפרד ומיוחד במינו בהיסטוריה של ארץ ישראל בזמן החדש ונקודת מפנה כהיסטוריה של העם היהודי . המלחמה הביאה לשיא ההישגים והשאיפות את מאמציהם של תנועת התחייה היהודית ושל מפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל ואפשרה ל"בית הלאומי" להפוך למדינה עצמאית וריבונית , שהצליחה לבסס את עצמה ולזכות בלגיטימאציה בינלאומית רחבה לקיומה הריבוני . מנקודת הראות היהודית ציונית ראויה על כן מלחמה זאת שתיקרא מלחמת העצמאות . מנקודת הראות הערבית היתה מלחמה זאת אסון לאומי " ) שואת פלסטין ( " שהביא להשתלטות יהודית מלאה על חלק מארץ ישראל ולתבוסת השאיפות הלאומיות והמדיניות הערביות עליה . שתי נקודות ראות נוגדות אלו הפכו את מלחמת העצמאות ואת תוצאותיה לא רק לנקודת סיכום , אלא גם לנקודת מפנה בהתפתחות של הסכסוך הערבי הישראלי המתמשך . שהפך לאחד הסכסוכים הלאומיים המרכזיים של תקופתנו ולאחד ממוקדי הסכנה העיקריים לשלום העולם כולו . מלחמת תש"ח היתה המאורע המדיני צבאי החשוב ביותר שהתרחש בארץ ישראל מאז מלחמת העולם הראשונה ואשר קבע את דמותה ואת גורלה לעתיד . היא גרמה למפנה היסטורי מהפכני אצל כל מי שהשתתף בה . נטלו חלק במלחמה על ארץ ישראל לא רק היישוב היהודי והיישוב הערבי פלסטיני , אלא גם כוחות גדולים ורבי משקל : התנועה הציונית והעם היהודי , מדינות ערב על צבאותיהן הסדירים , מעצמות העל וגרורותיהן והקהילה הבינלאומית באמצעות ארגון האומות המאוחדות . על מלחמה זו נכתבה ספרות ענפה ובעיקר ספרי זכרונות רבים המבטאים מעורבות אישית ונוקטים עמדה מפורשת לטובת אחד מהצדדים . חלק ניכר מן הספרות הזאת הוא ספרות הירואית או "ספרות לקח" ואפולוגטיקה , וזכרונות אישיים שולטים בה יותר מאשר

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר