פתח־דבר

עמוד:8

בראשית בתחומים שונים של העשייה האנושית הם חיזיון נפרץ . כאן ניסינו לעמוד בעיקר על התופעות המרכזיות ועל מגמות היסוד , הואיל וברור היה לנו שאין כל אפשרות לתת ביטוי מקיף והולם לכל הפסיפס האנושי המגוון שהתגבש ופעל בארץ . אף שהמאה התשע עשרה ניצבת זה שנות דור לפחות במוקדו של המחקר ההיסטורי של תולדות הארץ — ובעשור האחרון זכתה לתנופת מחקר רבה — הרי תחומי מחקר שונים עסקו ועוסקים במקביל בתולדות המגזרים השונים , ללא נגיעה ממשית במשותף ובמלכד . אין בנמצא ספר מסכם על תולדות הארץ , וחלק גדול מן הספרות המחקרית מעמיד את ירושלים בלב התיאור ומתעלם מאזורי הארץ האחרים . בכרך זה נעשה ניסיון ראשון בסוגו לתאר את תולדות הארץ בתקופה הנדונה במסגרת אחת , שבה פעלו תורכים , ערבים , נוצרים ויהודים , שהושפעו מתהליכים כלליים דומים אך התפתחו והתגבשו בדפוסים שונים ועל פי יעדים שונים . לפיכך באו בתחילה פרקים כוללים על ההיסטוריה הפוליטית של הארץ והתפתחותה הכלכלית והחברתית , שבמרכזה עומדת התפתחות הערים והחברה העירונית ותהליכי המודרניזאציה וה"אירופיזאציה , " ואילו בחלק השני באו פרקים העוסקים בתולדות שני המגזרים שפעלו בארץ בתקופה זו תוך שילוב , שיתוף ומאבק בתחומים שונים ? החברה הערבית , והיישוב היהודי על שתי חטיבותיו — "היישוב הישן" ו"היישוב החדש . " יהושע בן אריה ישראל ברטל

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר