תוכן־העניינים

עמוד:6

ד ייר ישראל כ ר ט ל . 5 התגבשותו של היישוב הישן בארץ ישראל : המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד . 6 194 צמיחתו של היישוב הישן והתפרוסת היישובית שלו . 7 197 כלכלת היישוב , מקורות פרנסה ותמיכה . 8 218 ארגון והנהגה כיישוב הישן 232 . 9 החיים הרוחניים ביישוב הישן ; בין המשכיות לחידוש . 10 241 היישוב הישן במוצאי התקופה 255 ד"ר יעקב שביט . 11 היישוב החדש ;( 1917-1882 ) המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד 257 ... ד"ר דן גלעדי . 12 ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ : 274 1917-1882 ד"ר דן גלעדי וד"ר יעקב שביט . 13 העליות בשנים 1917-1882 ותרומתן להתפתחות היישוב היהודי העירוני 292 ד"ר דן גלעדי וד"ר יעקב שביט . 14 ארגון היישוב : מארגון עדתי ומקומי לראשיתה של התארגנות כלל ארצית 298 ד"ר יעקב שביט . 15 חינוך ותרבות ביישוב החדש ; מצכיון מסורתי חרדי ללאומיות עברית ארץ ישראלית 306 עאדל מנאע . ד"ר ישראל בר ט ל וד"ר דן גלעדי 6 ו . ארץ ישראל בשנות מלחמת העולם הראשונה 316 ביבליוגראפיה נבחרת 321 מפתח 339

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר