ספרות מבעד לקירות הכיתה

עמוד:2

Literature beyond the classroom walls : Teaching and learning literature in Israeli schools Co - Editors : Ilana Elkad - Lehman, Yael Poyas עורכות שותפות : אילנה אלקד - להמן, המרכז האקדמי לוינסקי - וינגייט יעל פויס, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך והוראה הוצאת הספרים של מכון מופ"ת : עורך ראשי : דודו רוטמן עורכת אקדמית : יהודית שטיימן עורכת טקסט ולשון : תמי בורשטיין עורכת לשון אחראית : אדוה חן עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : אורית לידרמן חברי הוועדה האקדמית של הוצאת הספרים : פרימה אלבז - לוביש, אילנה אלקד - להמן, חנוך בן - פזי, יעל דר, יורם הרפז, נצה מובשוביץ - הדר, אייל נווה, יעל פישר, שי פרוגל מסת"ב : 9 - 218 - 530 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות להוצאות הספרים, למחברים ולאקו"ם © הזכויות לשירה של לאה גולדברג ( פרק ,6 נספח 2 ) שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות . אם יובאו אלה לידיעתנו, נפעל לתקן במהדורות הבאות . © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת, תשפ״ב / 2022 טל' : 6901406 - 03 http : / / www . mofet . macam . ac . il דפוס : דפוס הניצחון

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר