מבוא

עמוד:14

14 מחקר מדיניות 125 : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית של גוונים ודקויות — חלק מאמצעי הביטחון שייבחנו בהמשך מהווים ענישה קולקטיבית ויש להימנע מהם לחלוטין מטעם זה ; חלק מאמצעי הביטחון הם משום פגיעה קולקטיבית, והם ניצבים בנקודות שונות על הרצף מבחינת ההצדקה להתיר אותם ; יתר האמצעים מהווים ענישה קולקטיבית רק בנסיבות מסוימות או שאינם מהווים לא ענישה קולקטיבית ולא פגיעה קולקטיבית . בסיכום העבודה מוצע מבחן קונקרטי לבחינת ההצדקה של פגיעה קולקטיבית, על יסוד הפרמטרים שנבחנו לאורך העבודה . מומלץ למקבלי החלטות בגופי הביטחון, בדרג המדיני, בכנסת וברשות השופטת להשתמש בהגדרה ובמבחן המוצע כהנחיית מדיניות וכמסגרת לבחינת אמצעים העלולים להיות משום ענישה קולקטיבית .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר