האף תספה צדיק עם רשע : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית