האף תספה צדיק עם רשע : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית

עמוד:1

א פ ר י ל 9 1 0 2 הַאַ ף תִּסְפֶּה צַדִּ י ק עִ ם רָשָׁע ? א מ צ ע י ב י ט ח ו ן ו ע נ י ש ה ק ו ל ק ט י ב י ת לי רון א ' ליב מן מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 5 2 1

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר