פתח דבר

עמוד:12

פתח דבר 12 ההנחלה של המסורת יש השפעה ניכרת בראש ובראשונה על מידת הדינמיות שלה . יכולתה של מסורת להתעדכן ולהתפתח, או לחלופין לשמר את צביונה האותנטי, קשורה במישרין בערוצי המסירה שלה, אם באמצעות הוראה בעל פה ואם במתכונת של יצירה כתובה . בטיבה של המסורת תלויים גם יחסי הגומלין שלה עם סביבתה התרבותית : אם טקסט כתוב חשוף ונגיש לגורמים חיצוניים, אוהדים או עוינים, מורשת אוראלית עשויה להישמר בתחומה של קהילת מכונניה ותחת פיקוחה . יכולתה של המסורת להפנים את הלכי הרוח הסובבים, או לחלופין להשפיע עליהם, תלויה אף היא באורח הדוק בדרכי השימור שלה . לבסוף, גם תרבות הלימוד של המסורת נגזרת מצביונה : אין דומות דרכי הרכישה וההנחלה של מסורת אוראלית, המושתתות על מפגש בלתי אמצעי בין מוֹסר למקבל, והדורשות שינון מתמיד, לאופן הנצחתו של חיבור כתוב, שאיננו מחייב מגע ישיר בין מוסר למקבל ושאיננו מחייב חזרה ושינון בשל זמינותו המתמדת . גם ההיררכיה השוררת בקהילת לומדים המתנהלת בעל פה נבדלת במהותה מזו המושתתת על מציאותם של ספרים זמינים לכל דורש . שאלות אלו ורבות אחרות, העולות כאמור גם בזיקה למסורות תרבות אחרות, הן בעלות חשיבות רבה להבנת המורשת הספרותית של 1 חז"ל, היא התורה שבעל פה . הדיון המודרני בדרכי המסירה של התורה שבעל פה לא פסח אף לא על אחד 2 ואולם במוקד הזרקורים ניצבה ספרות ההלכה, ובעיקר המשנה והתלמוד מאגפיה . הבבלי, שזכו למעמד הבכורה בבתי מדרשם של חכמי ישראל הן כחומר לימוד הן כנקודת מוצא ומצע לכל פסיקה מעשית . בהקשרים רבים מספור נדונה שאלת דרכי המסירה של משנת התנאים ותלמוד האמוראים ואף הועלו השערות שונות ומגוונות בניסיון להמציא לה מענה . ציון דרך חשוב בתחום זה סימן מאמרו המקיף של יעקב 1 שאלות הנוגעות ביחס שבין הטקסט הכתוב לדיבור החי עלו כבר בעולם היווני העתיק ולכל אורך ימי הביניים . בעת החדשה נתגבשה והשתכללה הדיסציפלינה של ההרמנויטיקה, היא תורת הפרשנות, מיסודו של הפילוסוף והתאולוג פרידריך שליירמאכר ( 8671— 1834 ) , ואף במסגרת זו נדונו יחסי הדיבור והטקסט . לתיאור צמיחתה ועקרונותיה של ההרמנויטיקה המודרנית עיינו : לוי, הרמנויטיקה, עמ' 58— 105 . על יחסי הטקסט והדיבור ראו : שם, עמ' 261— 165 . 2 חוקרים רבים נדרשו לעסוק בתהליך הגיבוש של ספרות האגדה ועמדו על הסממנים האוראליים והטקסטואליים המשמשים בה . עיינו למשל : שנאן, ספרות האגדה . דילמות דומות עלו ביחס ליצירה המיסטית הקדומה, שקורותיה ויחסה לעולמם של חז"ל נקשרים בדרכי מסירתה בשלבי התהוותה הראשוניים . עיינו : וולפסון, מסורת בעל פה ומסירה בכתב .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר