תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שביעי : אמרי פה ודברי מכתב : תיעודה וביצורה של התורה שבעל פה 142 א . ביטול לצד הפנמה 142 ב . על ספרים וסופרים בכתבי החתם סופר 144 ג . פירוש המקרא של ר' שמשון רפאל הירש 147 ד . 'הכתב והקבלה' לר' יעקב צבי מקלנבורג 151 ה . הביקורת של ה'רואים' 156 ו . מר' ישראל חזן לר' ישראל החזן 159 ז . 'דת משה ויהודית' : הקטכיזם של שלמה פלסנר 162 פרק שמיני : הדת והחיים : כתיבת התורה שבעל פה כמופת לגמישות דתית 167 א . בין מזרח למערב 167 ב . 'בית יהודה' : התשובות של יצחק בר לוינזון לאמנויל ליפן 169 ג . 'נדחי ישראל' לשמואל יוסף פין 172 ד . מספרות חוכמה לספרות יפה : 'הדת והחיים' של ברודס 174 ה . 'תולדות רב' לאייזיק הירש וייס 177 ו . שדה המערכה 179 פרק תשיעי : ההכרעה לפי הדור 181 א . היסטוריה ואידאולוגיה 181 ב . האמת האהובה והאבודה : בין הראב"א לישראל משה חזן 182 ג . 'תולדות', 'פרקי חיים' ו'זיכרונות' : שמואל דוד לוצאטו ואייזיק הירש וייס 184 ד . 'דרכי המשנה' של זכריה פרנקל 187 ה . הסאטירה של יהושע השל שור 190 ו . אברהם קרוכמל ו'תולדות רבי' 193

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר