תוכן העניינים

עמוד:6

ב . 'נס לגוים או טאנקרעד' בשיח הציוני המוקדם 60 1 . שמעון ברנפלד 60 2 . מרדכי בן הלל הכהן 63 3 . נחום סוקולוב 68 פרק רביעי : מרדכי זאב פיירברג – 'מזרחה, מזרחה ! ' 76 א . נאומו של נחמן 76 ב . הדים לנאומו של נחמן 81 1 . שלמה צמח על תרומת יהודי המזרח להגשמת הציונות 81 2 . נאומו של נחמן בדמשק : יהודה בורלא, 'מאבק' 86 3 . רטוריקה אנטי-אימפריאלית : זלמן שניאור ו'משא אלביון' 90 ג . סיכום 90 חלק שני ציונות, פַּן-שמיוּת ופַּן-אסייתיוּת פרק חמישי : ר' בנימין והפַּן-שמיות – שלהי התקופה העות'מאנית 95 א . יהודי ישן-חדש : יהדות, שרירים, ציונות מדינית ועל-לאומיות 97 ב . שורשי הרעיון הפַּן-שמי 100 ג . 'אידאולוגיות-פַּן' : מבט השוואתי קצר 105 ד . 'שאלה נַע⁄ לÀמÀ ה' ותשובות נשכחות : בין פטרונות לאחווה 111 1 . 'על המזרח האמריקני' 111 2 . נאומו-מאמרו של יצחק אפשטיין 114 3 . גישתו של בר ברוכוב 117 4 . שליחות תרבותית והשתלבות במרחב 119 5 . בין פטרונות לאחווה 125 ה . פַּן-שמיות ולאומיות ערבית : נקודות השקה 127 ו . דתות שמיות ומיתוס גרמאני : דישראלי, רנאן, ניטשה 135 ז . 'משא ערב', 'יזכור' וראשית הביקורת על ר' בנימין 144 ח . רומנטיקה ופוליטיקה : בין 'תחיית המזרח' לפַּן-שמיוּת 152

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר