סקירת המחקר

עמוד:11

11 | מבוא " ה . הם בחנו , אומנם , את השפעתו על תנועת ' גוש אמונים ', אבל לרצי 6 התמקדו בתנועה עצמה ולא במשנתו שלו . יחד עם זאת , במשך שנים התייחסו החוקרים השונים בזלזול רב אולם בשנים האחרונות החלה 7 אל דמותו של הרצי " ה ואל הגותו . . 107 הוך , פוליטיקה , עמ ' . 6 , 94 ' , עמ מציונות ; הנ " ל , אבא ארן , : ראו של הרצי " ה משנתולגישות שונות בחקר . 7 הנ " ל , ; 216 , 187 , 181 , 179 , 178 , 142 , 101 ' עמקוקיזם ; הנ " ל , 283 , 277 , 218 יחיא , - ; דון 271 ' ; הנ " ל , ארץ ישראל ; בלפר , בצפיית , עמ ביןבגדי הייצוג ; הנ " ל , ) ראו 206 ' ; הולצר , חרב , עמ 202 , 199 , 193 ' ; הנ " ל , הספר , עמ 243 ' שלילת , עמ ר , תיאולוגיה , ( ; הלינג 136 הערה חמישי ביקורת נוספת על דבריו של הולצר בפרק ; 4 , הערה 166 ' ; רוזן צבי , החולה , עמ 49 , 46 , 32 , 30 ' ; ענברי , תפיסת , עמ 539 עמ ' , אתגר ; שוורץ , 473 , 468 , 458 ' ; הנ " ל , ממדינת , עמ 214 , 210 ' , עמ אתגר שגיא , ' ; הנ " ל , אמונה , עמ 59 ' , עמ הציונות ; הנ " ל , 66 ' ; הנ " ל , צידוק , עמ 200 , 70 ' עמ בתשרי תשע " ד ( שאלתי אותו בנוגע ' י עם ארן ) ביום ה שקיימת ריאיון . ב 203 אלו פרטים שגויים המופיעים בספרו , והוא השיב לי כי כסוציולוג אין לו עניין - לאי מלמדת אותו — בבירור האמת אלא עצם העלאת סיפורים שכאלה על ידי מאן דהו אינם , גם אם הסיפורים הללו ' מרכז הרב ' על התהליכים המתרחשים בתוך ישיבת : " אני רואה עצמי משוחרר מלהעריך 271 ' , עמ מציונות נכונים . ארן כותב כך גם ב כאן את אמיתות הסיפורים ; ממילא תפיסת החסידים את מידות הרב חשובה הקורא בחר ארן להשמיט זאת ( . קוקיזםלענייננו יותר ממידותיו התרומיות " ) ב אגב , כשם שטענו ים הנ " ל . יבחין מיד שגישתנו שונה באופן מהותי מגישות המחקר כך גם טענו — ( 125 ביחס לרצי " ה ש ' לא הציג הגות משמעותית ' ) שוורץ , ארץ , עמ ' ( כותב כי הראי " ה היה 457 כלפי אביו , הראי " ה . שמואל הוגו ברגמן ) תורת , עמ ' משורר יותר מהוגה שיטתי . לשאלתו של צבי הרכבי : " אם הרב ] הראי " ה [ לא היה השיב ברגמן : " לפי עניות דעתי , היה הרב — למה לנו ? " נתו מש הוגה שיטתי , עיון ב ם אותם . אך הוא לא רואי חוזה גדול , הוא ראה בעיני רוחו דברים רבים , שאנו איננו ידע להתגבר על רוב חזיונותיו , לסדרם כדי שיטה פילוסופית מסודרת . אך כל אחד הוגים שיטתיים . מן הפרקים הקטנים הוא מלא הברקות , ומבחינה זו הוא עולה על חסרון זה של שיטתיות וסדר הוא מכשול גדול לכל אלה הרוצים למסור את מחשבותיו לאחרים . אך אין זה גורע מן העושר הרב של חזיונותיו " ) ראו הרכבי , בנוגע למשנת ות דומ מעלה אף הוא טענות ( 85 להבנת ( . שוורץ ) אמונה , עמ ' של הראי " ה בתחום הפילוסופי ' אמיתיות ' הראי " ה : " הנסיון לגבש את דעותיו ה המופשט הופך להיות נואש , באין קריטריון מוצק שיהפוך שירה , הגיגים ואפוריזמים מזדמנים להגות של ממש " . ראו גם ש " ץ אופנהיימר ) הרעיון , עמ ' ( : " אינני מבקשת להציג את הרב קוק כפילוסוף בעל שיטה מוגמרת בתוך 211 ביחס לדברים אלו : " דומה שכבר הוכחעצמה " . לעומת זאת , איש שלום כותב "' הגות של ממש ' במחקר מתוך בדיקה ביקורתית של כתבי הרב קוק כי לפנינו

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר