תוכן העניינים

עמוד:7

אין מקום ואין רצון לדבר כי אין אני מחשיב את עצמי עד כדי כך . לעומת זה אסכים לשוחח על שיטת מחשבתי , שאותה אני מחשיב דווקא , והייתי מבקש שתהיה נחלת הרבים ( . 63 ' , עמ תיקונים והשלמות ) הרב צבי יהודה הכהן קוק , מה נמוכים הם הגמדים , בעלי עינים טרוטות , הזוחלים סביב האבנים התחתונה של מגדל עופל , ורושמים את קומתו , לשדרת אשר לעב תגיע , רק כדי פשיטת ידם הקטנה ומעוף עינם , שדוק ותבלול שמו עליה מצור . ואם מראש מגדל עופל יוגד להם , יחליטו כמה נמוך הוא שרואים את הכוכב , מלא הוד ויפעה , מיד הכוכב הנהדר ב , עמ ' ד ( . עולת ראיה ) הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר