עין בעין : משנתו של הרב צבי יהודה קוק

עמוד:4

Hagay Shtamler Eye to Eye The Thought of Rav Zvi Yehuda Kook אב " י ונגרובר : לשונית עריכה  ותכל הזכויות שמור תבונות — להוצאת מכללת הרצוג המכללה האקדמית הרצוג 9043300 אלון שבות 02 - 9937333 טל ' : 02 - 9932796 פקס ' : 2020 ISBN 978 - 965 - 7086 - 85 - 8 מסת " ב

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר