מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:14

14 / / אנליזה ארגונית 26 / / תוצרים אפשר להבחין בין שלוש רמות שונות של אינטגרציה בעבודה רב-מקצועית ( & Choi Pak, 2006 ; Propp et al . , 2009 ) : מולטי- דיסציפלינריות - שיתוף ( sharing ) של הגורמים השונים בנקודות המבט . 1 הייחודיות להם . למשל, בישיבת צוות מתארים אנליסט, מתכנתת ואיש שיווק את התקדמותם, כל אחד מנקודת מבטו המקצועית . אינטר- דיסציפלינריות - תיאום ( coordination ) בין גורמים שונים . למשל, בתחום . 2 הרפואה - כדי לגבש תזונה המותאמת למצב רפואי ולהתאימה לקצב הריפוי ולתגובותיו של המטופל המסוים יש צורך בתיאום בין הכירורגית שניתחה אותו לרופא הפנימאי שמרכז את הטיפול בו לאחר הניתוח, לתזונאית שמרכיבה עבורו את התפריט ולאח שאחראי לבקרה על ההזנה שלו . טרנס- דיסציפלינריות - חשיבה סינרגטית המצביעה על שלם הגדול מסכום חלקיו, . 3 חדשנות ( innovation ) המולידה רעיונות וכיווני פעולה אשר איש מהמשתתפים לא היה מפתח לבדו, ומתאפשרים בזכות השילוב שלהם והשיח ביניהם . ברמה זו עשויים להתפתח שני סוגי תוצרים - תובנות חדשות ופרקטיקות חדשות . א . תובנות : הבנה מחודשת של המצב . לתובנות שני היבטים : תובנות על פעילות בעולם הממשי - תובנות על פעילות הצוות, על מידת השפעתן של הפעולות על המתרחש במציאות ועל יכולתן להוביל לתוצאות המיוחלות ; התבוננות ביקורתית על הישגים אקטואליים ( למשל, עד כמה שינוי של המיתוג הביא עימו קהלי יעד חדשים, או עד כמה שיפרה הטמעתה של תוכנית עבודה את היעילות ) . תרבות ארגוניתדינמיקותסדירויותתוצרים מולטי-דיסציפלינריות שיתוף – ביטוי לנקודת שיתופיות וסולידריותאמון הכרתיהתאמת מבני שיח המבט של כל משתתף אינטר-דיסציפלינריות תיאום בין השותפים הבניית המפגש סימון סוגיה, חלוקת מנהיגות מוכוונת ויסות והכלה תפקידים, מעקב אינטגרטיביות שפה מקצועית גמישות בגבולות גזרהפורום משותפת טרנס-דיסציפלינריות 1 . תובנות חדשות – מציאות ומנטליזציה גמישות קשרי מפתחמרחב 2 . פרקטיקות חדשות agility

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר