מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:12

12 / / אנליזה ארגונית 26 עבודה אינטגרטיבית ( best practices ) . כמה מהן סומנו כחיוניות לקידום עבודה רב- מקצועית פורייה : מקום משותף ללמידה ולהחלפת רעיונות . תרגול ולמידה משותפים של אינטגרציה רב-מקצועית . התמקדות בדיונים בצרכים של לקוח או לקוחות מסוימים ( במקום דיונים בסוגיות מופשטות עקרוניות ) . היכרות עם השותפים לתפקיד ועם האחריות המוטלת על אחרים . הדרכה לצוות כולו לצד המשך התפתחות מקצועית בתחום הפרופסיונלי האישי . הקצאת זמני עבודה רב-מקצועיים משותפים כבר בשלב הלימודים באוניברסיטה . / מודל FIT המודל המוצע לעבודה רב-מקצועית אינטגרטיבית הוא פרי של עבודת שטח רבת שנים עם צוותים של אנשי מקצוע ממגוון מגזרים, לצד ניסיון בהדרכה של יועצים ופסיכולוגים העובדים במערכות שיש בהן צוותים רב-מקצועיים . הנחת היסוד של המודל היא שעבודה רב-מקצועית היא תופעה מורכבת במובן זה שקשה לחזות ולנבא בה במדויק תהליכים מקצועיים ובין-אישיים וששינויים קטנים עשויים ליצור הבדלים מהותיים ( 2000 , Levi ) . ככזו, לעבודה רב-מקצועית נדרש מודל עבודה מורכב שיגלם את ההיבטים השונים שלה, יבטא נקודות מבט שונות על העבודה השיתופית ושיהיה אינטגרטיבי בעצמו במובן זה שישאב רעיונות מכמה נקודות מבט תאורטיות . המודל המוצע כאן שואב השראה ממגוון עולמות תוכן ייעוציים, קליניים וארגוניים, ואלה המרכזיים שבהם : מודלים ארגוניים פונקציונליים - מדגישים חשיבות של מבני עבודה, סדירויות ושגרות עבודה ; תאוריות מורכבות - מדגישות התאמה מתמדת למציאות רבת ממדים ומשתנה ; תאוריות על תרבות ארגונית - מדגישות את הערכים המודעים והלא מודעים המניעים עשייה ארגונית ; תאוריות פסיכולוגיות-קליניות פסיכודינמיות, ובעיקר תאוריית מנטליזציה ותאוריות על תרבות ארגונית - מדגישות את הערכים המודעים והלא מודעים המניעים עשייה ארגונית ; האנליזה הקבוצתית ( Group analysis ) - מדגישה את חשיבות החוויה הפנימית כמפתח לשינוי ההתנהגות ואת היחסים הבין-אישיים כמקור לתחושת לכידות קבוצתית או חברתית ;

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר