מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:11

מודל FIT לקידום עבודה רב-מקצועית / / 11 תודעה של זהות אישית ומונעות מאינטרסים אישיים של חברי הצוות, ואילו ההחלטות הפוריות ביותר הן אלה המתקבלות מתוך זהות צוותית ומוכוונות לטובת הלקוח ( Dorahy Hamilton , 2009 & ) . מודל נוסף, מתחום הרפואה, מתמקד בהיבט חיוני אחר של עבודת צוות רב-מקצועי - מנהיגות ( 2005 , Damour , Ferrada - Videla , Rodriguez , & Beaulieu ) . לטענת הכותבים, לצוות רב-מקצועי יש פוטנציאל רב יותר ליצור תוכניות התערבות אפקטיביות בשל הידע הנרחב והמגוון של שותפיו . עם זאת, לא תמיד סינון המידע נכון, והשיתוף במידע שנאסף והבנייתו לידע לא תמיד מותאמים למקרה . על פי המודל, מנהיגות בכירה תוכל לסמן מה רלוונטי וכיצד אפשר להשתמש במידע המגוון באופן פורה . חשיבותם של ההיבטים הללו מודגמת ברפורמה 'שילוב והכלה' שמקדם משרד החינוך בישראל, שעניינה שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל וקידומם בעזרת מענים מגוונים . רפורמה זו מחייבת לחזק את תחושת המסוגלות של צוותי החינוך ואת יכולותיו של בית הספר ה'רגיל' לתת מענה למגוון התלמידים ( נבון, 2018 ) . כיום, פיתוח מקצועי מתמקד בפיתוח יכולות מקצועיות כגון הוראת לקויות למידה, התמודדות עם בעיות רגשיות וכדומה . אולם כבר כיום הצטבר אצל גורמי חינוך וטיפול בשדה ( למשל עובדי מתי"א, פסיכולוגים חינוכיים ועוד ) ידע מקצועי מגוון ורב - פדגוגי, פרה-רפואי ופסיכולוגי-טיפולי ; נדמה כי חסרים דווקא מבני עבודה ודפוסי שיח בין-מקצועיים פוריים ( מנור-בנימיני, 2009 ) , שיאפשרו לידע שקיים אצל אנשי מקצוע שונים להימסר לאחרים ולריבוי נקודות המבט להוליד תובנות חדשות ולתרום לגיבוש פרקטיקות חדשות . יתרה מזו, במסגרות רבות המענים המקצועיים השונים ( המגיעים למערכות דרך פרויקטים שונים של ספקי-חוץ ) כה רבים, עד שלעיתים הריבוי מבלבל את הילד יותר מאשר מקדם אותו ( 2017 , . Bevington et al ) . אם כן, בשדה יש לא מעט משאבים ; אך כדי לקדם ילדים עם צרכים מורכבים קידום של ממש נדרשת מנהיגות מוכוונת אינטגרציה, כזו שתפעל לאיגום המשאבים מתוך תפיסה פסיכו-חינוכית, תעודד מפגש בין אנשי המקצוע השונים ותטפח חשיבה רב-מקצועית שתאפשר לתרגם את הידע הרב והניסיון הרב שלהם לעבודה מתואמת וסינרגטית יותר . נוסף על ההיבטים שצוינו, במחקרים נוספים ( 2013 , . Nancarrow et al ) נמצאו ערכים שיש להם חשיבות להתהוותה של עבודה רב-מקצועית אפקטיבית : עמדה מוכוונת לקוח ( או - הלקוח במרכז ) , מחויבות לצוות, כבוד הדדי ואמון, חזון ברור ביסוד העבודה המשותפת ואיסוף ראיות וממצאים בעניין השפעה של התערבויות . כל אלה נדרשים כדי שצוות רב- מקצועי יוכל לעבוד באופן רפלקטיבי ולבחון את יעילות עבודתו ואת השפעתה בשטח . במחקר רחב היקף שפרסמה אוניברסיטת קוונטרי ( Coventry University ) שבאנגליה כחלק מתהליך הערכה של הרפורמה הלאומית בתחום הבריאות ( NHS - National Health Service ) , בחנו החוקרים מגוון רחב ביותר של מערכות רווחה ובריאות הנפש בהקשר של עבודה אינטגרטיבית ( 2017 , . Clouder et al ) ואיתרו פרקטיקות מרכזיות המקדמות

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר