מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:9

מודל FIT לקידום עבודה רב-מקצועית / / 9 עבודה רב-מקצועית מעודדת העברת מידע חיוני בין אנשי המקצוע השונים, באופן שיכול לשפר תהליכי קבלת החלטות ( 2017 , Sibbald, Wathen , & Kothari ) . למיה-צ'רלס ומגווייר ( 2006 , Lemieux - Charles & Mcguire ) בחנו מחקרים רבים מן השנים 1985 - ,2004 שעסקו במבנה, בתהליכים, בתוצרים ובהקשר של עבודה רב- מקצועית בתחום הבריאות, ומצאו כי שיתופי פעולה ופתרון קונפליקטים בעבודה רב-מקצועית קשורים לא רק להתקדמות של מטופלים אלא גם לאפקטיביות ארגונית בכלל . הנעה בעבודה - כאשר עבודת הצוות מתנהלת בצורה נכונה ותוצאותיה פוריות, לא רק שעובדים רבים שואבים ממנה סיפוק, אלא היא אף משמשת עבורם מקור להנעה ולמחויבות ארגונית - לעומת תחושותיהם בעבודה ובארגון כאשר הם עובדים בגפם ( 2008 , Molyneux , 2001 ; Xyrichis & Ream ) . למרות הכרה הולכת וגוברת בחשיבותה של עבודה רב-מקצועית, החינוך המקצועי במסגרות אקדמיות ופוסט-אקדמיות מתמקד בפיתוח תחום דעת ספציפי ואינו כולל הכשרה לעבודה בממשק רב-מקצועי . אדרבה, התמקצעות נתפסת כהעמקה בעולם התוכן הפרופסיונלי, ובכך מעודדת עבודה בתחום אחד ומסוים . לעומת זאת, פדגוגיה חדשנית בתהליכי חינוך והכשרה מעודדת תוצר קבוצתי, ערבות הדדית, סקרנות לגבי העולם המקצועי של האחר ועוד ותופסת אותם כהצלחה ( 2019 , Aiello & Mellor ) . עקרונות אלה של עבודה שיתופית כבר מיושמים במסגרות חינוך והכשרה, מתוך הכרה בשינוי שעובר עולם העבודה ובכישורים שיידרשו ממי שיעבדו בו בעתיד ( עילם וטרופ, 2011 ; 2003 , Blatchford , Kutnick , Baines , & Galton ) . עבודה רב-מקצועית דורשת יכולת להסיר - ולו באופן חלקי - את הכובע המקצועי- דיסציפלינרי הידעני, להיות נכון להתייצב בעמדת חוסר ידיעה ( Not - knowing stance ) Fonagy , Bateman , & Luyten , 2012 ; Karterud , 2015 ( ) ולבחון את תהליך העבודה או את המוצר הסופי מכמה נקודות מבט . למשל, פיתוח מוצר שיש לו מרכיבים טכנולוגיים כרוך במפגש של איש השיווק ( המייצג את צורכי השוק ) עם מהנדסת הפיתוח ( המייצגת את המענים הטכנולוגיים ) ועם מנהלת המוצר . בתהליך המתרחש במפגש ביניהם מחויב כל אחד מהם להכיר נקודת מבט שאינה בגדר מהות עבודתו : איש השיווק מגלה את המגבלות הטכנולוגיות, המהנדסת לומדת על צרכים שלא הביאה בחשבון קודם לכן, ומנהלת המוצר נדרשת להבין כמה שפות מקצועיות ולתרגם את צורכי השוק לפונקציות טכנולוגיות ולתהליכי עבודה, תוך כדי התמודדות עם אילוצי משאבים ( כוח אדם ותקציב ) הנובעים משינויים . בשל היעדר הכשרה לעבודה רב-מקצועית שיתופית, צוותים שיש בהם אנשי מקצוע מתחומים שונים נוטים לדיס-אינטגרציה ( , Bevington , Fuggle , Cracknell , & Fonagy 2017 ) . למעשה עבודה אינטגרטיבית רב-מקצועית היא כה קשה, עד כי יש המתארים אותה כשברירית והפכפכה ( 2006 , Axelsson & Bihari ) . יש לכך ביטויים שונים : תופעות

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר