מבוא

עמוד:9

מבוא 9׀ עמדה בסימן של פרודוקטיביזציה של "היהודי החדש", שכן "ארץ-׀ ישראל לא היתה עוד רק 'נחלת אבות', אלא מחוז-חפץ להגשמת תמורות רדיקליות בחברה היהודית וכר לניסויים חברתיים" ( אטינגר וברטל, תשמ"ב : 6 ) . ביטוי מובהק לאלימות הזאת הופיע, למשל, כבר בדבריו של אברהם משה לונץ ב- 1882 במבוא שכתב לכתב העת "ירושלים" שבעריכתו ( "ספר קבוצת מאמרים להאיר ולהעיר על ארץ הקדושה מצבה וקורותיה וכל הנוגע לה בשכבר הימים ובימינו אלה למען דעת כל עם ישראל דברים כהווייתן" ) , שבו ציין במפורש שמטרת הקולקטיב היהודי בארץ ישראל היא לרשת את הארץ : ואף כי היום אשר עיני רבים נשואות לשוב ולרשת את הארץ אשר בה רוח חיים להעצמות היבשות, עתה עלינו החובה להפיץ אור נאמן על כל ארחות הארץ ועל הדבר אשר יוכלו אחינו לעשות פה למען ימצאו ארחות חיים ולא יפנו להבלי השוא לדבות המרגלים המוציאים דבת הארץ להביא מורך לב בלב עם רצוץ משפט ( לונץ, תרמ"ב ) . הביטוי "לרשת" מהדהד, למשל, את האלימות שבפסוקי התורה "והורשתם את-כל-יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל-משכיתם ואת כל-צלמי מסכותם תאבדו ואת כל-במותם תשמידו . והורשתם את-הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את-הארץ לרשת אותה" ( במדבר, לג : נג - נד ) , המפורשים על ידי רש"י "והורשתם — וגרשתם . והורשתם את הארץ — והורשתם אותה מיושביה" . דברים נוקבים עוד יותר כתב הביל"וי זאב דובנוב לאחיו, ההיסטוריון שמעון דובנוב, ב- 1882 . 11 . 1 : המטרה הסופית היא : לכבוש את ארץ-ישראל ולהחזיר ליהודים את עצמאותם המדינית, שאותה גזלו מהם לפני אלפיים שנה . להשגת המטרה ישמשו : יסוד מושבות חקלאיות ותעשייתיות, הקמת בתי-חרושת שונים והרחבתם המתמדת, בקיצור לעשות מאמץ שהאדמה, המסחר והתעשיה יהיו בידי

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר