לרשת את הארץ, לכבוש את המרחב על ראשית השירה העברית בארץ ישראל

עמוד:2

Hannan Hever TO INHERITTHE LAND, TO CONQUER THE SPACE The Beginning of Hebrew Poetry in Eretz - Israel עריכת הלשון : חגית נווה הבאה לדפוס : עטרה קליגמן הספר יצא לאור בתמיכת משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מסת"ב 3 - 151 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ה סדר : אירית נחום, ירושלים הדפסה : אופסט שלמה נתן בע"מ 2015 Copyright by the Bialik Institute • Jerusalem, www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר