לרשת את הארץ, לכבוש את המרחב על ראשית השירה העברית בארץ ישראל