'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' - כרך א

עמוד:ג

גיצירתו הפרשנית וההגותית של רס"ג : מפעלו של מנהיג שרה יפת 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' מחקרים בתקופת שיבת ציון : תולדותיה, ספרותה, לשונה, השקפותיה ועולמה הדתי כ ר ך א מ ו ס ד ב י א ל י ק • י ר ו ש ל י ם

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר