'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' - כרך א

עמוד:א

איצירתו הפרשנית וההגותית של רס"ג : מפעלו של מנהיג ש רה יפ ת 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' כ ר ך א

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר