מבוא כתבים של אי־נחת

עמוד:13

13 מבוא 4 המניפסטים המייסדים שלהם הם ביטוי ׀ והאמנותיים" הפועלים בשדה התרבות העברית, מזוקק לאותם כוחות ; עדויות מרוכזות ומובהקות לדינמיקה תרבותית של תקופה . מעמד הייסוד של כתב-עת חדש הוא מסגרת-התייחסות טעונה ועקבית שמאפשרת לבחון אוסף של טקסטים שממלאים את תפקיד המניפסט על-אף הבדלים ניכרים ביניהם ולמרות הופעתם בכותרות משתנות ( "פרוגרמה", "גילוי-דעת", "מגמה", "תכנית", "קול קורא", "אל הקורא", "דבר המערכת", "דבר העורך", "מבוא", "הקדמה", "בשער", "בפתח", "פתיח" וכיוצא באלה ) . אנתולוגיית המניפסטים המוצגת בסיום הספר מאירה את ייחודו של המניפסט כז'אנר, ולצד זה חושפת את תלותו בשפה, במרחב המקומי ובאותות הזמן 5 מחקר זה והאנתולוגיה המצורפת אליו מציעים מבט על דברי של העשורים האחרונים . ימיה של תקופה מבעד לדבריהם של אנשים שהניעו את גלגליה, דרך חלומותיהם, מאווייהם ושיגיונותיהם . ההיסטוריה של המניפסט היא היסטוריה של כישלון . תולדות המניפסטים המייסדים העבריים בפרט הן תולדותיהם של הכרזות, הבטחות ומאמצים רצופי כישלונות — היסטוריה 6 אף-על-פי-כן המייצרת "מתכונת קבועה שלפיה, הסיכוי למימוש ההבטחות הוא אפסי" . ממשיכים להתפרסם בהתמדה מניפסטים בעת הקמת במות תרבות חדשות . מרכז-הכובד של החקירה כאן אינו בהתחקות בדיעבד אחר יישומו הישיר ( והכושל לעתים קרובות ) של המניפסט, אלא בבחינת הרגע המניפסטי — רגע היציאה לאור של הבמה החדשה, הרגע שבו לא ידוע עדיין מה יהיה גורלה, רגע שברירי שמצדיק את ההתייחסות למניפסט כאל מושא חקירה עצמאי, ללא תלות הכרחית ביצירות שהוא מבשר עליהן ( או כושל בניסיונו לבשר עליהן ) . רגע זה משמעותי באותה מידה בין שבוחנים מניפסטים מייסדים של במות 4 גרשון שקד, "דברי אנשים החפצים 'דבר-מה' ( לתולדות כתבי-העת הספרותיים בארץ-ישראל בין שתי מלחמות-עולם ) ", בקורת ופרשנות 18 ( 1982 ) , עמ' 5 . 5 במחקר זה ובאנתולוגיה הנלווית אליו נכלל מבחר רחב ומייצג של מניפסטים מייסדים בתחומי הספרות והאמנות שהופיעו בגיליון הראשון של כתב-עת חדש ( בפתחו או באחריתו — המיקום הפיזי של המניפסט המייסד משתנה מכתב-עת אחד לאחר ) , אך במקרים מסוימים נבחנים גם מניפסטים המשכיים ומשלימים המופיעים בגיליונות מאוחרים יותר . מאגר המניפסטים כפוף לכמה עקרונות בּרִירה : כנקודת מוצא נבחנים אך ורק מניפסטים של כתבי-עת שעניינם כינון במה פעילה ליוצרים, ולא כתבי-עת מחקריים או כאלה שמסונפים למוסדות אקדמיים . כמו-כן נכללים כאן רק כתב-עת בתפוצה כללית רחבה, ולא כאלה המשויכים לערים או למועצות אזוריות ( דוגמת גלים ו אלת המסטיק בחיפה ) , כאלה שמוקדשים למגזר מסוים באוכלוסייה ( כגון פרסומים תורניים וכתבי-עת לילדים ולנוער ) או כאלה שמוקדשים לאוהדי ז'אנר ספציפי ( כגון כתבי-העת למדע בדיוני המימד העשירי ו היה יהיה , או מגזין הקומיקס והקריקטורה שפיץ ) . נכללים כאן מניפסטים מייסדים של כתבי-עת בכל תחומי התרבות, אבל מכיוון שמספרם של כתבי-העת העבריים הספרותיים גבוה לאין שיעור ממספרם של כתבי-העת בתחומי האמנות האחרים, המניפסט הספרותי תופס מקום מרכזי . ברבים מכתבי-העת ממילא אין הפרדת תחומים מוחלטת . 6 נורית גוברין, קריאת הדורות , לעיל הע' ,3 עמ' 15 .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר