פתח דבר

עמוד:13

13 פתח דבר כספי המילונים המפורסמים של ימי הביניים, ובהם 'ספר השרשים' ליונה אבן ג'נאח ולרד"ק, ומובהרת ייחודיותו של המילון של כספי ממילונים אלו הן במבנה, הן בתוכן . מבחינת המבנה נבדל מילונו של כספי ממילונים אלו בסדר הצגת הדברים : כספי פתח במערכת השם, כנהוג בדקדוק היווני-הלטיני, ואילו קודמיו פתחו במערכת הפועל ולאחר מכן פנו למערכת השם . שינויים אלו אינם מקריים, וכספי ראה בהם חלק ממכלול הבדלים הנובעים מתורת ההיגיון והפילוסופיה . בפרק זה ניתנת מהדורה מדעית של הפתיחה למילון, הכוללת ביאור והערות . נסקרים כתבי היד השונים של המילון ומוצגות מסקנות ראשונות הנוגעות לטיב כתבי היד . זמן כתיבת המילון נדון אף הוא בפרק זה . ניתן לומר ששני ספריו של כספי, 'רתוקות כסף' ו'שרשות כסף', הם פסגת יצירתו המקורית . ב'רתוקות כסף' יצר כספי כללים לוגיים רבים 'יש מאַין', והחילם על השפה העברית . בספר ניכרת יכולתו המיוחדת ליצור כללים אמפיריים, המתמודדים התמודדות כללית, מקיפה ומערכתית עם פרטים רבים . ב'שרשות כסף' החיל כספי ביצירתיות רבה את הכללים שחידש ב'רתוקות כסף' . את שני הספרים חיבר כספי בערוב ימיו — לאחר 1332 — וניכרת בהם בשלותו הרבה ומקוריותו . פרסומן של שתי יצירות אלו הוא אחת המשימות החשובות ביותר במחקר הלוגיקה, הלקסיקוגרפיה ופרשנות המקרא בימי הביניים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר