עיצוב אומה

מתוך:  > עיצוב אומה

עמוד:4

ספר זה ראה אור בסיוע מכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות ובסיוע : קרן סגן הנשיא למחקר, אוניברסיטת בר - אילן קרן קושיצקי ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי, אוניברסיטת בר - אילן הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה חיים לאו, אוניברסיטת בר - אילן הקתדרה ע"ש בראון לתולדות יהודי גרמניה, אוניברסיטת בר - אילן מכון ריבלין לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה, אוניברסיטת בר - אילן עריכת לשון : יהודית שמש עורכת - מרכזת : ליאת אושרי עימוד : רונית גלעד, ירושלים עיצוב עטיפה : צופיה הרבנד הדפסה וכריכה : גאלה קדם דפוס בע"מ כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע"ט ( 2019 ) אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, ללא אישור מבית ההוצאה מסת"ב 7 - 427 - 217 - 965 - 978 Printed in Israel

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר