מבוא

מתוך:  > המהפכה הימית > מבוא

עמוד:14

14 | מבוא שנכתבו על ידי כמה מהאנשים שהיו מעורבים בהתפתחות אחד מענפי הים 6 ואחרים כתבו על האירועים השונים, שליוו את האירועים בעת התרחשותם, 7 אלה כאלה הם בגדר עדות מנקודת מבטם שנים רבות לאחר התרחשותם . אישית הנעדרת יומרה מחקרית וניתוח ביקורתי . פרסומים אחרים נכתבו על ידי בלתי מעורבים ומנקודת מבט היסטורית, דהיינו עשרות שנים לאחר ההתרחשויות ; לעתים הפירוט בהם רב והם אף נשענים על מקורות ארכיוניים, אלא שהכותבים, שאינם אמונים על הגישה המחקרית, לא ציינו את מקורותיהם בפירוט ובצורה מסודרת ולא ברור מה היה היקף התיעוד שבו השתמשו ועל אילו מסמכים ספציפיים התבססו בכתיבתם . באורח זה, כתיבתם בחלק מהמקרים 8 עולה שעד כה לא נכתב חיבור מקיף נעדרת ניתוח ביקורתי של האירועים . ואין בנמצא מחקר מנקודת מבט רחבה, בגישה ביקורתית ובהסתמך על מכלול המקורות הקיימים, המצביע על סיפור הים ומקצועות הים השונים בתולדות ההתיישבות היהודית בארץ בעת החדשה, בשנים שקדמו להקמת המדינה . המחקרים האקדמיים הקיימים הם כאמור ספורים וברובם המוחלט נקודתיים, והם עוסקים בהיבטים צרים יחסית של הנושא . הכתיבה של אלה שהיו מעורבים באירועים בעת התרחשותם או מאוחר יותר מתאפיינת בראייה סובייקטיבית ואין בה פרספקטיבה היסטורית ראויה . שאלת המחקר המרכזית שהוצבה בבסיס ספר זה היא : מה היו התהליכים שהביאו להתגברות האחיזה היהודית בים ובחופי ארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי בארץ ? במענה לכך, בספר זה מוצגים שחזור וניתוח של התפתחות האחיזה של היישוב היהודי לאורך הים-התיכון, בכנרת ובימת החולה בתקופת השלטון הבריטי בארבעה נושאי פעילות ימית יהודית עיקריים : נמלים, ספנות, 9 בניתוח יובחן בין ההתפתחויות שחלו בפעילויות הימיות, דיג והכשרה ימית . 6 וידרא, הדיג בארץ-ישראל ; חנוך, יישובי דייגים ; טולקובסקי, תולדות יפו ; טולקובסקי, היהודים והים . 7 הלפרן, תחיית הימאות ; הים, נתיבי ים ; הים, ספינות מספרות ; הרמן, הכובשים בים . 8 שש, ספר הים ; אשל, נמל חיפה ; אשל, המערכה לכיבוש הים ; פורת, כובשי הדיג ; נון, הכנרת . 9 בשל כך הספר אינו עוסק בשני המקורות הימיים הנוספים של ארץ-ישראל, ים המלח וים סוף . בראשון נודע בעיקר פיתוח תעשייתי של אוצרות הטבע של הימה בראשותו של משה נובומייסקי, שיזם את הקמת מפעל האשלג בתקופת המנדט לניצולם של אוצרות ים המלח ולשם כך הקים את 'חברת האשלג הארצישראלית בע"מ' . להרחבה על כך ראו : ר' אור-נר, 'מלח הארץ — תיעוש ציוני ביוזמות פרטית-ציבורית : משה נובומייסקי וחברת האשלג הארץ-ישראלית בשנים 1919 - 9491', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן- גוריון, 2004 ; ה' טל, מהפכה בסדום : השפעת חברת האשלג הארצישראלית על פיתוח

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר