פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר | 11 מפתיעה העובדה שנושא זה, של התפתחות הזיקה שבין היישוב היהודי החדש המתהווה בארץ לבין הים ומקצועות הים השונים, טרם זכה למחקר שיטתי ומקיף . מחקרים מספר אמנם עסקו בסוגיה ימית כזו או אחרת, אך החידוש שבספר זה הוא בקטעי מידע ממקורות ראשוניים ומשניים בנושאי הפעילות הימית היישובית, המנותחים ומוצגים בו לראשונה כמקשה אחת ליצירת תמונה כוללת של התגברות העניין של היישוב בים, אשר הגיע, כטענת המחקר, עד כדי 'מהפכה ימית' במחצית השנייה של תקופת המנדט . חיבור זה נועד אפוא למלא את החלל של הכרת הפרק הימי בתהליך התגבשותו של היישוב היהודי החדש בארץ ובמשמעות הרבה שנודעת לנושא הים במימוש שאיפתו של היישוב לעצמאות מדינית בתקופה שקדמה להקמת המדינה . עבודה זו לא הייתה יכולה להגיע לידי גמר ללא העזרה שהושטה לי ברצון וברוחב לב במהלך השנים . תודתי נתונה לאמנון לויה, שפתח לי לראשונה את הצוהר לחקר העולם הימי של ארץ-ישראל בעת החדשה במחקר המשותף שערכתי עמו על הדיג בכנרת בתקופת המנדט . ממחקר זה יצאתי למרחבי הים הגדולים והרחבתי את ידיעותיי לתחומי דעת נוספים בהקשר הימי . בכל השנים שחלפו מאז נענה אמנון לכל פנייה שלי בחיבה מרובה ; לאבנר שץ, שפתח לפני את ארכיון 'צים' וסייע בידי בכל שאלה ובקשה שהעליתי בפניו בנוגע להתפתחותה של 'צים' ; לרב-החובל הלל ירקוני, על נכונותו לענות על שאלותיי המרובות בתחומי הים השונים ; לד"ר דניאלה רן, על הזמן שהקדישה לי ועל שחלקה עמי מידיעותיה המרובות בתחום הים והספנות בכלל והארצישראלית בפרט ; לקרולינה ספונברג-ענבר ולשלומית קויתי מ'מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה' באוניברסיטת חיפה, שהעמידו לרשותי את מאגר הראיונות של פרויקט התיעוד של תולדות חיל הים . מאגר זה היה לי לאוסף מקורות ייחודי וחשוב, המתעד בעיקר את הפעילות הימית-הביטחונית בימי מלחמת העולם השנייה ואחריה, כפי שנרשמה מפיהם של עשרות רבות מהשותפים לעשייה זו ; לאלי רומן, מזכיר העמותה לתולדות חיפה שעמד על חשיבותו של המחקר והביא את חברי העמותה לתמוך בהוצאתו לאור של הספר ביד נדיבה ; לתת-אלוף רפי אפל, יושב ראש עמותת הבוגרים של בית הספר לקציני ים עכו ובית הספר הימי חיפה, שסייע אף הוא ברוחב לב לפרסום הספר . תודה מיוחדת שמורה לתת-אלוף במילואים ניר מאור, איש חיל הים בעבר ומנהל מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה בהווה, על שהקדיש לי מזמנו לליבון סוגיות ימיות . ניר נרתם בכל מאודו לסייע לכל בקשת עזרה, ובמיוחד שמורה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר