תוכן עניינים

עמוד:8

הכשרה, חינוך וספורט ימיים 310 הכשרה ימית-ביטחונית במסגרת הפלי"ם 314 סיכום 320 דיון וסיכום : משוליים למרכז — התגברות האחיזה הציונית בחופי ארץ-ישראל וצמיחת התודעה הימית ביישוב היהודי בתקופת השלטון הבריטי 323 התמורות העיקריות ביישוב היהודי בתחומי הים בתקופת המנדט 324 נמלים ; ספנות ; דיג ויישובי דייגים ; חינוך ימי והכשרה ימית מתחים ותפיסות אידאולוגיות בנושאי הים בקרב היישוב היהודי בתקופת המנדט 331 היסטוריה 'מלמטה' לעומת היסטוריה 'מלמעלה' באחיזה הציונית בחופי הארץ בתקופת המנדט 335 קיצורים ביבליוגרפיים 337 רשימת הלוחות 349 מקורות האיורים 351 מפתח 353

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר