מבוא: המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות

עמוד:13

של יצירה, גמישות ושגשוג, ורבים מהיהודים בעת המודרנית הציגו את עצמם כאזרחים האולטימטיביים של מדינת החוק ה"ניטרלית" בשל היותם אוניברסליים . אפילו אחרי שהומתו בחסותה של "חוקיות מוחלטת" ו"באופן בירוקרטי" במחנות ההשמדה הנאציים, היו בקרב היהודים שעדיין האדירו את הקורבנוּת, הניכור וחוסר השורשיות כמאפיינים של מצב יהודי ייחודי ונשגב וכאנטיתזה לשוביניזם הרומנטי של דם ואדמה ששטף את אירופה . אדם קירש, משורר ומבקר ספרות יהודי ‑ אמריקאי, כותב שכל דור של היסטוריונים משרטט את תמונת העבר של היהודים על פי מה שהוא רואה 5 תמונת העתיד של העם היהודי תלויה תלות הולכת וגדלהכתמונת העתיד . במדינה היהודית, בחוסנה ובשגשוגה . לכן אנו נמצאים במאה הישראלית, שבה רוב העם היהודי יחיה בארץ ישראל ויזכה להגנת מדינת ישראל . בה ישמר ויפתח את מורשתו ההיסטורית והתרבותית ובה יממש את סגולותיו הייחודיות כעם . עוצמת הריבונות הישראלית היא המבשרת של סוף התוהו היהודי, והמדינה היהודית תמשיך להאפיל על צורות החיים היהודיים האחרות בתפוצות ולהגדיר אותן . חזון המאה הישראלית המוצג כאן שנוי במחלוקת . המלומד היהודי ‑ אמריקאי יורי סלזקין טען כי אנו נמצאים דווקא בתקופת "המאה היהודית", שבה החיים בתפוצה האמריקאית הם המגדירים את אופיו המתחדש של העם היהודי ואת אופק קיומו . חיי היהודים באמריקה הם אפשרות של חיים יהודיים בטוחים של שגשוג וקדמה ללא אנטישמיות ; הם הקיום האמיתי של ההבטחה ההרצליאנית למולדת בטוחה וקץ "הבעיה היהודית" . לפי סלזקין, בעידן ההון, היהודים האמריקאים הם "היזמים היצירתיים" ביותר ; בעידן הניכור - הם הגולים המנוסים ביותר ; ובעידן ההתמחות - הם המומחים המיומנים ביותר . חלק מן ההתמחויות היהודיות העתיקות, כגון מסחר, משפטים, רפואה, פרשנות טקסטואלית והגות תרבותית, הפכו לחשובות ביותר בעולם המתקדם ( ונשארו היהודיות ביותר ) מבין כל העיסוקים המודרניים . היהודים, כך לדברי סלזקין, הם בעלי כוח היצירה הגדול ביותר במודרנה, והשפעתם רחבה הרבה מעבר למספרם באוכלוסייה . הם הפכו את היותם לא נטועים בטריטוריה ריבונית ליתרון הגדול שלהם . הגמישות, היצירתיות והכורח להסתגל במהירות למצבים משתנים הם התכונות הבולטות ביותר של היהודים בעולם המודרני והפוסט ‑ מודרני . בעולם החדשני ‑ גלובלי, שבו נדרש האדם ליכולת הסתגלות לתמורות מהירות, הפך היהודי המערבי למודל הצלחה וחיקוי . המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות  13

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר