תוכן

עמוד:8

פרק ג : עלייתה ונפילתה של הריבונות היהודית בתקופת בית שני 98 הריבונות החשמונאית והחשמונאיזציה של היהדות 101 הורדוס - "מלך היהודים" 112 אגריפס הראשון - המלך השתדלן 118 חורבן הבית, הכמיהה לריבונות משיחית ומרד בר כוכבא 122 המשיחיות וחורבן בית שני : הכול בעיני המתבונן 125 פרדוקס החיים בתפוצות ו"הנאמנות הכפולה" 129 ריאליה פוליטית והגיבור הלאומי : מרבן יוחנן בן זכאי ובר כוכבא ועד דוד בן-גוריון 135 עליית המשיחיות הנוצרית 140 הבלבול התיאולוגי-משיחי של הנצרות מול מרד בר כוכבא 142 פרק ד : חיי היהודים בצל הנצרות והאסלאם 147 תיאוריית ההחלפה הנוצרית, נוסחת "היהודי כעד" והתשובה של יהודה הלוי 148 "היהודי הנודד" ( Wanderjuden ) 156 תורת המדינה המודרנית מחפשת שורשים "היבראיסטיים" 162 השבתאות - משיחיות ריבונית אקטיבית בתוך העולם הנוצרי 167 ה"ציונות" של שפינוזה 169 "יהודי החצר" כמבשר המודרנה 171 "היהודי הכלכלי" 179 פרק ה : היהודים בעידן מדינת הלאום המודרנית - מקלפי משחק לשחקנים פעילים 184 הנאורות והיהודים 184 היהודים ברפובליקה הצרפתית 186 היהודים ביחסים הבינלאומיים ובקונגרס וינה 189 היהודים הופכים ל"שאלה" 192 גם היהודים שואלים 194 משה הס - מבשר הריבונות היהודית 197 היהודים מכריזים על גרמניה כאומה וכמולדת יהודית 204

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר