המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות

עמוד:4

Yossi Shain The Israeli Century The Israelization of Judaism & יוסי שיין המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות עורך אחראי : דב איכנולד עריכת הלשון : רתם כסלו עיצוב הכריכה : ליאורה רייך הפקה וסדר : טפר בע"מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . 2019 © All Rights Reserved Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445, Rishon LeZion 7510302 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות © 2019 למשכל – הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד | ת"ד 445 , ראשון לציון 7510302 | E - mail : info @ ybook . co . il דאנאקוד 6117 - 362 | מסת"ב 8 - 920 - 564 - 965 - ISBN978 | נדפס בישראל 2019 Printed in Israel

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר