מוסלמים, יהודים וירושלים: דואליות, דיאלוג, או גוג ומגוג