פתיחה

עמוד:11

החיתפ | 11 עצמה הוצאת 'תבונות' במכללת הרצוג . תודתנו לכל העוסקים במלאכה זו, ובמיוחד לד"ר אלכס טל, לד"ר מאיר מוניץ וליצחק בנבנישתי . יהי רצון שספר זה יתרום להפצת משנתו החינוכית של הרב עמיטל זצ"ל, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם . אלול תשע"ח אמנון בזק

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר