פתיחה

עמוד:10

10 | והארץ נתן לבני אדם את הדגש המרכזי שהרב שם על המוסר הטבעי, את הדיון על מקומו של הפן האישי בעבודת ה' ואת ההתייחסות לצורך בכנות ובטבעיות בעמידה לפני הקב"ה . ניתן גם לראות את המשקל המשמעותי שיש, לדעת הרב, למצוות שבין אדם לחברו . הרב הדגיש את חשיבות ההתנהגות בדרך ארץ, שקדמה לתורה, את אחריות האדם לחברה שבה הוא חי ואת הרגישות האנושית הנדרשת ממנו כלפי כל מי שנברא בצלם אלוהים . לאחר פטירתו של מורנו זצ"ל, בכ"ז בתמוז התש"ע, חשנו בחלל הגדול שנוצר ובצימאון של הציבור הרחב להכיר וללמוד את משנתו של הרב, שהרלוונטיות שלה רק הלכה והתחדדה עם הזמן . לאחר שאלפי העותקים של מהדורתו הראשונה אזלו זה מכבר, הוצאנו בשנת תשע"א מהדורה שנייה, שבה הוספנו פסקה אחת שלא הופיעה במהדורה הקודמת, על פי בקשתו של הרב בחודשים האחרונים לחייו . פסקה זו נוספה לפרק 'השֶׁדֶר שמעבר למילים' ומבוססת על דברים שאמר הרב באירוע לציון יום הולדתו השמונים . לדברים אלו הוספנו קטע משיחה של הרב לפרשת ויגש, שסוכמה על ידי מתן גלידאי, המהווה השלמה לעניין הנדון . לרגל מלאות יובל שנים להקמתה של ישיבת 'הר עציון', אנו שמחים להוציא מהדורה חדשה מורחבת של הספר . למהדורה זו נוסף הפרק 'בין מחויבות להתחברות', המבוסס על תקציר משיחותיו של הרב בנושא זה, וכן מבוא מאת ראש מכללת הרצוג, הרב פרופ' יהודה ברנדס . ברצוני להודות מקרב לב לרבים שסייעו לי במלאכת העריכה, ובראשם לחבריי למערכת ולצוות החינוכי של ישיבת 'הר עציון', הרב שלמה ברין והרב בני להמן, שסייעו רבות בעריכת הספר . תודתנו נתונה גם לחברינו הרב הלל רחמני והרב יואל עמיטל על עזרתם ועצתם . יעמדו על הברכה עמוס ספראי, דבורה רחמני, מיכל קוטנר ואיתמר ניצן, שסייעו לנו בשלבים שונים בעריכת הספר . את מלאכת ההוצאה לאור נטלה על

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר