תוכן העניינים

עמוד:7

החובה לקדש שם שמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 א . "שיהא שם שמים מתאהב על ידך" 149 ; ב . קידוש השם במשמעות תקומת מדינת ישראל 152 עיסוק בצורכי ציבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 א . לשמוע את בכיו של התינוק 156 ; ב . פרישה מן הציבור 158 ; ג . היחס למחיר הרוחני שבפעילות ציבורית 159 ; ד . "שררה אני נותן לכם ? עבדות אני נותן לכם ! " 161 השֶׁדֶר שמעבר למילים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 א . "הפרה, הפרה ! " 164 ; ב . "ותפק לרעב נפשך" 167 היחס למי שאיבד את אמונתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 א . כפירה של הטועה בעיונו 170 ; ב . כפירה מתוך נטייה אחר התאוות 172 ; ג . כפירה מתוך ספק 174 ; ד . כפירה מתוך אונס 176 ; ה . דין 'מורידין ואין מעלין' בזמן הזה 177 ; ו . שגגת הקהל 178 ; ז . היחס הרגשי כלפי מי שאינו מאמין 179 ; ח . השפעה בדרכי נועם 182 שער שלישי : האדם וחייו אנושיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 א . מקומו של הרגש האנושי בקיום מצוות 187 ; ב . ההכרה בקיומן של תכונות אנושיות 189 ; ג . אנושיות ביחסים שבין אדם לחברו 192 ; ד . ואביתָתהילה מבשר ודם 193 התמודדות עם שעת משבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 א . ימים של קטנות 195 ; ב . ירידה לצורך עלייה 197 דבקות בערכים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 א . מחויבות לערכים 199 ; ב . התרחקות ממחלוקת 201 ; ג . ערך המשפחתיות 202 יכולת החלטה עצמאית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 א . פנייה לרבנים בנושאים גשמיים 205 ; ב . חשיבות היכולת לקבל החלטות 206

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר