תוכן העניינים

עמוד:6

151 לייצג / להציג את הגוף : הערות על העבודה של מג סטיוארט ושל Damaged Goods צעד ראשון : Disfigure Study ו - No Longer Readymade , או חיווי הגוף 152 מחקר של הגוף 155 כוריאוגרפיה קונסטרוקטיביסטית 160 ריקוד / דימוי / מונטאז׳ 165 סקירה מחודשת של No Longer Readymade 169 מזעור מינימלי של משמעות, או רדיקליזציה של מחול הבמה 172 אינטרמצו : תיאטרליות והאחר המביט 175 חיווי של אימ / פוטנציאליוּת צעד שני : 101 Highway , או דקונסטרוקציה של חיוּת 181 חיוּת ו / או ה“פוליטי“ 187 ביצוע של סובייקטיביות פוסטמודרנית 191 אינטרמצו : חיוּת בתור ייצוג / הצגה 195 חתירה תחת ייצוג / הצגה 198 קסם צליל, או הסגירות של הייצוג 202 קודה : “היות מונע“ וה“מניע“ 209 מקורות 215 מחול מעבר ל“אנושי“ : חשיבה בראי התפתחויות חדשות במחול העכשווי צעד ראשון : הגדרה של מחול רפלקסיבי 216 נקודות המבט של המחול 219 כוריאוגרפיה בתור “וידיאוגרפיה“ 223 אינטרמצו : חשיבה מחודשת של אמנות קונספטואלית 229 ממחול פוסטמודרני / סטי למחול קונספטואלי 235 השם מחול רפלקסיבי צעד שני : הכללה של מחול וכוריאוגרפיה 241 העכשוויות של המופע 246 אינטרמצו : ביצוע של רעיונות 251 דקונסטרוקציה של הומניזם גופני 256 כתיבה משותפת של מחול 260 “מחול ( או כוריאוגרפיה ) באופן כללי“ 264 הממשלתיות של הכוריאוגרפיה 269 קודה : המדיום של המחול, הטבע של הכוריאוגרפיה 271 מקורות

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר