מבוא מהי מקרו-כלכלה?

עמוד:14

מבוא 14 תפיסתו הבסיסית של קיינס הייתה שלא ניתן להבין את השפל הגדול במסגרת הגישה ה׳קלאסית׳ המעוגנת במיקרו כלכלה, שעל פיה מנגנון המחירים מבטיח 1 תמיד שיווי משקל בכל השווקים . כפי שנציג זאת בפרק הסיכום, מאז שפרסם קיינס את סיפרו והשתפרה הבנתנו את עקרונות המקרו כלכלה אכן הצטמצם מאוד היקפן של התנודות בפעילות הכלכלית המצרפית שאפיינו את כלכלת מדינות המערב עד אז . על אף שלא נעלמו משברים, כדוגמת אלה שפקדו ב 1998 את מדינות דרום מזרח אסיה, או זה שפקד את ארגנטינה ב ,2001 עקרונות המקרו כלכלה של ימינו מאפשרים לממשלות ולמוסדות בינלאומיים לצמצם את מידת הפצת המשברים מארץ לארץ ולצמצם את עומקם . אמונתם של הכלכלנים היא שבזכות שיפור הבנתנו את עקרונות המקרו כלכלה, משבר עולמי מתמשך וחריף כמו זה של השפל הגדול בשנות השלושים לא יחזור יותר . בין אם הם צודקים ובין אם לא, עקרונות המקרו כלכלה שבהם נעסוק בספר זה הם אלה שמנחים היום את המדיניות הכלכלית במרבית המדינות בעולם . כשם שכתב קיינס בעמוד האחרון בספרו : רעיונותיהם של כלכלנים ושל הוגי המחשבה הפוליטית, בין כשהם צודקים ובין כשהם טועים, חזקים יותר מאשר מקובל לחשוב . למעשה העולם לא נשלט אלא על ידם . אנשי מעשה המאמינים שהם משוחררים מכל השפעה אינטלקטואלית, משועבדים לרוב לאיזה כלכלן שאבד עליו הכלח . משוגעים בשלטון אשר שומעים קולות בחלל האוויר, מקבלים את ההשראה לטרופם מאיזשהו כתבן אקדמי מלפני 2 כמה שנים . אפשר שקיינס חשב כאן לא רק על השפעת רעיונותיהם של אדם סמית וקרל מרקס ) על ׳משוגע׳ כמו סטלין ( , אלא גם על השפעת סיפרו שלו . מהו מודל ? המציאות הכלכלית מסובכת . עובדה זו מקשה על ניתוח בהיר של שאלות שיש לנו בהן עניין . תכליתו של מודל היא לתרגם מציאות מורכבת למסגרת מחשבתית פשוטה יותר שבה אפשר לנתח את השאלות המעניינות אותנו ביתר קלות . לפיכך, מודל הוא תיאור מופשט של המציאות, המתעלם מסיבוכים שקיימים במציאות 1 הכינוי של שני ענפי הכלכלה כ׳מיקרו׳ ו׳מקרו׳ ) בהתאם למילים היווניות לקטן וגדול ( הוצע לראשונה ב 1945 − אך לא בידי קיינס . מאז הפכו כינויים אלה למטבעות לשון בתחומים רבים . 2 הספר תורגם לעברית ויצא לאור בתשס״ז ) 2006 ( .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר