הקדמה

עמוד:10

הקדמה 10 להצגת הדברים בסדר זה יש יתרונות חשובים . ראשית, במתכונת זו, הספר הוא המשך טבעי לספרים ביסודות המיקרו כלכלה, שבהם מודגש תפקיד המחירים כמביאים לשיווי משקל בשווקים השונים . שנית, היכרות עם המודל המקרו כלכלי הקלאסי מאפשרת להבין טוב הרבה יותר הן את תרומתו של המודל החלופי שהציע קיינס והן את מגבלותיו . גישה כזו מסייעת בין השאר למנוע את שיבוש האינטואיציה הבסיסית בכמה סוגיות יסוד . כוונתי היא לכך שהתעסקות יתרה במודל הקיינסיאני ) כמקובל בישראל בקורסי המבוא עד עתה ( טיפחה את האמונות המוטעות שחיסכון הוא דבר מה פגום המביא לאבטלה ופוגע בצמיחה כלכלית, או שאינפלציה אינה תופעה מוניטרית ביסודה ובאחריות הבנק המרכזי, אלא נובעת בעיקרה ממדיניות פיסקלית מרחיבה, ויכולה להתקיים אפילו בעולם ללא כסף . לאור השינוי המהותי במתכונתו של ספר זה מספרי המבוא לכלכלה המקובלים בישראל, ולאור רמתו, הספר יכול לשמש גם כספר לימוד לקורסים של שנה שנייה במקרו כלכלה, למי שלמדו מבוא למקרו כלכלה במתכונת הקיינסיאנית המקובלת . עם זאת, הוא נכתב גם עבור אלה שאין להם כל ידע מוקדם במקרו כלכלה . במהלך כתיבת הספר חשבתי בין השאר גם על שר אוצר חדש שלא למד כלכלה מימיו ומעוניין ללמוד את מה שחשוב לדעת במקרו כלכלה . מלבד השינוי בדגשים העיוניים של הספר, ומלבד הדגש על הדגמת ישימות הנושאים למציאות המקרו כלכלית בישראל ובעולם, ספר זה שונה מספרי מקרו כלכלה המקובלים בארץ לפחות בשני נושאים נוספים : ראשית, הפרק השלישי מוקדש לנושא המרכזי של צמיחה כלכלית בזמן הארוך . שנית, לאורך הספר מוקדש מקום נרחב לדרך תפקודו של שוק ההון ולנושאים מתחום המימון אשר יש להם זיקה ברורה למקרו כלכלה . הספר נכתב בהנחה שהקורא מתמצא במושגי היסוד של המיקרו כלכלה, ובעיקר מכיר את הרעיון כיצד התאמת מחיר השוק מאזנת בין כוחות הביקוש וההיצע, ושהוא מכיר גם מושגים כמו עקומת תמורה ותפוקה שולית . הספר גם נכתב בהנחה שהקורא לא נרתע ממתמטיקה . עם זאת, על אף שנעשה שימוש נרחב בניסוחים אלגבריים, הידע המתמטי הנדרש כאן מצומצם מאוד ואינו חורג ממה שנדרש למבחן הבגרות במתמטיקה ברמה של ארבע נקודות . השימוש העיקרי שיעשה כאן במתמטיקה הוא כבשפה המסייעת להצגה תמציתית של רעיונות . ואכן, הניסיון המצטבר מעיד שניסוחים אלה מסייעים להבנת הרעיונות . הניסיון הישראלי של הוראת קורסי כלכלה מלמד שהתרגילים, ובעיקר הבחינות, נכתבים לעתים קרובות ברמת עומק גבוהה בהרבה מזו של השיעורים ושל ספרי הלימוד . ספר זה נכתב גם מתוך כוונה שלא יתקיים פער כזה בין רמת ההבנה הנדרשת בבחינות ובין זו המוצעת בספר . כיסוי הנושאים בכל פרק רחב יותר מזה שהמורה צפוי לספק בשיעור . מתוך אמונה שציורים הם כלי עזר חשוב מאין כמותו בכלכלה, השתדלתי להרבות בהם . ההסבר המפורט לכל ציור נועד לאפשר את הבנת עיקר הדברים גם ללא קריאת הטקסט עצמו − וזאת אף על פי שהדבר יצר כפילות מסוימת .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר