דבר העורכים

עמוד:8

באופנים ובדגשים מתחלפים , מאז תחילת המהפכה הציונית , אבל בדור שלנו , מתברר , היא החריפה ביתר שאת , עם המעבר של המדינה מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית . לנוכח מציאות זו כתב העת בפרט ובכלל : על יהדות , ריבונות וזכויות אדם מבקש לבסס זירת דיון מחקרית שתתמקד במפגש שבין ההיבטים המיוחדים ליהדות על שלל מופעיה - לאום , דת ותרבות - לבין ההיבטים האוניברסליים של התרבות הליברלית , שביטוים העיקרי הוא המחויבות לזכויות אדם . כפי שמרמז שמו של כתב העת , אנו מעוניינים במפגש האמור הן ברמת הפרט - שהוא נושא זכויות האדם , הן ברמת הכלל - מדינת הלאום היהודית דמוקרטית . יש להודות כי חלק לא מבוטל מקרב הציבור בישראל קורא את מגילת זכויות האדם בעין חשדנית . הזכויות הללו נתפסות לעתים קרובות מדי כ " אחר " , דהיינו ביטוי של תרבות זרה המאיימת על יהודיותה של המדינה . אנו סבורים כי נדרשת בחינה ביקורתית של תפיסה זו , וראוי שהיא תיעשה מפרספקטיבה בינתחומית רחבה . תקוותנו היא שמעל דפי כתב העת יסורטטו אפשרויות רבות למהלך כפול כיוון : מצד אחד - בירור יחסה של היהדות לזכויות היסוד הליברליות ; ומנגד - בחינה של הזכויות והחובות הייחודיות שמציע עולמה של היהדות ומידת הרלוונטיות שלהן לדורנו - גם לפרטים וגם לכלל - שהוא מדינת הלאום היהודית והדמוקרטית . בפרט ובכלל הוא בראש ובראשונה כתב עת של החוקרים הצעירים בוגרי התכנית "יהדות וזכויות אדם " במכון הישראלי לדמוקרטיה , שהחתומים מטה עומדים בראשה . מדובר בתלמידים לתואר שלישי , מכל האוניברסיטאות בישראל וממגוון ענפי ידע , שיחלקו עם הקוראים את פרי עמלם האקדמי בתחום התמחותם . אופיו של כתב העת הוא אפוא רב תחומי ובינתחומי , והחיבורים שיפורסמו בו הם יצירות בתולין של חוקרים מעולים בתחילת דרכם באקדמיה הישראלית . בעיני רוחנו אנו רואים כתב עת שמצליח לבסס את העיסוק במפגש שבין יהדות , ריבונות וזכויות אדם כתחום ידע עמוק ורבגוני . נעשה כל שביכולתנו שהוא יצמיח רעיונות ומחשבות מקוריים שיעשירו את הדורות הבאים של יהודים ואת המפעל היהודי החשוב ביותר בדורנו - מדינת ישראל . פרופ׳חנוךדגן פרופ׳שחרליפשיץ פרופ׳ידידיהצ׳שטרן

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר